Νέος αγωγός μήκους 6,1 χλμ για την ομαλή λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού των οικισμών των παραλίων του Δήμου Αγιάς

Νέος αγωγός μήκους 6,1 χλμ για την ομαλή λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού των οικισμών των παραλίων του Δήμου Αγιάς

Με έργο 490.000 ευρώ μέσω ΕΣΠΑ 2014 -2020 από την Περιφέρεια Θεσσαλίας


Αγωγό συνολικού μήκους 6,1 χλμ κατασκευάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη σύνδεση του Βιολογικού Καθαρισμού των οικισμών Αγιοκάμπου, Βελίκας και Κάτω Σωτηρίτσας με το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑ του Δήμου Αγιάς. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου προϋπολογισμού 490.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 - 2020.

«Ξεκινά ένα έργο που βελτιώνει την ποιότητα της ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών των παραλιακών οικισμών Αγιοκάμπου, Βελίκας και Κάτω Σωτηρίτσας και αναβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον» δηλώνει ο Περιφερειάρχης. «Με έργα άνω των 10 εκατ. ευρώ ολοκληρώσαμε το Βιολογικό Καθαρισμό στα παράλια και το δίκτυο αποχέτευσης. Σε συνεργασία με το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα υλοποιούμε έργα χρήσιμα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων, δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν» προσθέτει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

[ads-post]

Στοιχεία έργου

Συνολικά απαιτείται η κατασκευή 6100 μ. αγωγού μεταφοράς, από τα οποία τα πρώτα 1970 μ. θα διατρέχουν τον οικισμό του Αγιοκάμπου εντός του εσωτερικού δικτύου και στα υπόλοιπα 4130 μ ο αγωγός θα βρίσκεται εκτός σχεδίου κινούμενος στο έρεισμα της επαρχιακής οδού. Οι εκσκαφές θα γίνουν με συνήθη μηχανικά μέσα ενώ μετά την εκσκαφή του σκάμματος και όπου το βάθος εκσκαφής υπερβαίνει το 1,25 μ, θα αντιστηρίζονται οι παρειές του με πάνελ αντιστήριξης τύπου ξυλοζεύγματος.Ο εγκιβωτισμός του αγωγού θα γίνει με άμμο λατομείου με πάχος στρώσης κάτω από τον αγωγό 0,10 μ και πάχος στρώσης πάνω από αυτόν 0,30 μ.

Για την λειτουργία του αγωγού μεταφοράς είναι απαραίτητη η κατασκευή των συνοδών φρεατίων εξαερισμού και εκκένωσης. Τα φρεάτια εξαερισμού τοποθετούνται κυρίως στα υψηλά σημεία της χάραξης του αγωγού. Αλλά και σε ενδιάμεσα σημεία ανά αποστάσεις της τάξης των 500,0 μ. . Κατασκευάζονται συνολικά 8 φρεάτια εξαέρωσης. Για την εκκένωση του αγωγού τοποθετούνται συνολικά 7 φρεάτια εκκένωσης στα χαμηλά σημεία της χάραξης. Τα ύδατα της εκκένωσης θα οδηγούνται στις παρακείμενες τάφρους.
Νέος αγωγός μήκους 6,1 χλμ για την ομαλή λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού των οικισμών των παραλίων του Δήμου Αγιάς