Επιμελητήριο Λαρισας: Διαδικτυακή ημερίδα για επενδύσεις στην Αυστρία, ABA's Virtual Open Day

Επιμελητήριο Λαρισας: Διαδικτυακή ημερίδα για επενδύσεις στην Αυστρία, ABA's Virtual Open Day


Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι διοργανώνεται ημερίδα από τον αυστριακό Οργανισμό Προσέλκυσης Επενδύσεων σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικότητας (Enterprise Europe network) και άλλους συνεργάτες, με αντικείμενο την παρουσίαση της Αυστρίας ως επενδυτικού προορισμού, την ενημέρωση όλων των σταδίων που πρέπει να ακολουθήσει ενδιαφερόμενος επενδυτής για έναρξη δραστηριότητας, παρέχεται δε και η δυνατότητα για μεμονωμένες συζητήσεις (Q&A) με στελέχη του εν λόγω Οργανισμού και εξωτερικούς συνεργάτες του.

Σε εκδήλωση αυτή μπορούν να συμμετάσχουν ενδιαφερόμενοι από διάφορες χώρες μέσω εγγραφής σε ειδική πλατφόρμα, αδαπάνως, από τον ιστότοπο https://open-day.investinaustria.at/, μέχρι τις 28 τρέχοντος.

[ads-post]

Σε ίδιο ιστότοπο μπορούν, επίσης, αντληθούν στοιχεία σχετικά με τους συμμετέχοντες από διάφορες χώρες, το πρόγραμμα, τους ομιλητές κ.α, καθώς και μήνυμα της Αυστριακής Ομοσπονδιακής Υπουργού Οικονομίας και Ψηφιοποίησης κας Margarete Schramböck που απευθύνει, για την εν λόγω εκδήλωση.Επιμελητήριο Λαρισας: Διαδικτυακή ημερίδα για επενδύσεις στην Αυστρία, ABA's Virtual Open Day