Εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς και στο ΚΔΑΠ Δήμου Κιλελέρ


Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κιλελέρ ανακοινώνει ότι θα προβεί σε εγγραφές νηπίων για τη νέα σχολική χρονιά 2020 - 2021 στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κιλελέρ . Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν τη Τετάρτη 13 Μαΐου και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020. Καθώς η προσέλευση των γονέων στα γραφεία των Παιδικών Σταθμών πρέπει να αποφεύγεται λόγω κορονοιού, οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Κιλελέρ . Στις αιτήσεις θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς το τηλέφωνο επικοινωνίας του γονέα. Με τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών οι γονείς οφείλουν να τα παραδώσουν σε κλειστό φάκελο έως τις 12 Ιουνίου 2020 στους υπεύθυνους των Παιδικών σταθμών . Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς έχουν τα παιδιά που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη της ηλικίας τους τον Σεπτέμβριο του 2020, γεννημένα από 01/01/2017 έως και τον Φεβρουάριο του 2018.

Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής:

1.Αίτηση γονέα ηλεκτρονικά στη σελίδα https://paidikoikileler.wordpress.com .

2.Βεβαίωση παιδιάτρου για τη καλή υγεία, σωματική, πνευματική, ψυχική αρτιμέλεια, και εμβολιασμούς του παιδιού.

3.Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

4.Δήλωση Ν.1599/1986, για την ώρα προσέλευσης ή αποχώρησης του παιδιού.

5.Το τελευταίο αντίγραφο (Ε1) της φορολογικής δήλωσης και εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας.

6.Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων.

7.Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

8.Για τις επανεγγραφές των νηπίων που είναι ήδη εγγεγραμμένα στον παιδικό σταθμό, οι γονείς παρακαλούνται να προσκομίσουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. 

Οι ώρες παράδοσης των φακέλων είναι 9.30 π.μ. - 13.30 μ.μ. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι γονείς θα ενημερώνονται από ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου Κιλελέρ.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: Παιδικός Σταθμός Νίκαιας 2410922111, Παιδικός Σταθμός Πλατυκάμπου 2410972511. Για θέματα που αφορούν την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και για πιθανά προβλήματα των χρηστών στο Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου Κιλελέρ στο 2413507222

Επίσης ανακοινώνεται ότι η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλελέρ για την ίδια χρονική περίοδο 13/5/2020 έως 12/6/2020 θα προβεί σε εγγραφές για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) που λειτουργεί στη Νίκαια στο Νέο Νηπιαγωγείο. Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Κιλελέρ με την ίδια ακριβώς διαδικασία εγγραφής στους Παιδικούς σταθμούς. Δικαίωμα εγγραφής έχουν παιδιά ηλικίας 5-12 ετών και τα δικαιολογητικά εγγραφής που απαιτούνται είναι:

1.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

2.Αίτηση γονέα ηλεκτρονικά στη σελίδα https://kdapkileler.wordpress.com

3.Βεβαίωση παιδιάτρου για την καλή υγεία, σωματική, πνευματική, ψυχική, αρτιμέλεια και εμβολιασμούς του παιδιού.

4.Το τελευταίο αντίγραφο (Ε1) της φορολογικής δήλωσης και το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας .

Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά που αφορούν τις εγγραφές του ΚΔΑΠ θα παραδίδονται στο Παιδικό Σταθμό Νίκαιας το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τις προαναφερόμενες ώρες.Εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς και στο ΚΔΑΠ Δήμου Κιλελέρ