Συμμετοχή του Δήμου Λαρισαίων σε δράσεις του έργου «In2C – Ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών στον κατασκευαστικό τομέα»

Ο Δήμος Λαρισαίων συμμετείχε στην τρίτη εταιρική συνάντηση του έργου «In2C – Ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών στον κατασκευαστικό τομέα», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Μαρτίου 2020 μέσω πλατφόρμας τηλεργασίας,  αντί στην Κύπρο, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένη, λόγω των μέτρων για περιορισμό των μετακινήσεων για αποφυγή της διάδοσης του Covid-19.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης αξιολογήθηκε η έως σήμερα πορεία του έργου ενώ έγινε εκτενής αναφορά στις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί για το επόμενό χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψιν τους υφιστάμενους περιορισμούς λόγω της πανδημίας.  Ακολούθησε δεύτερη διαδικτυακή εταιρική συνάντηση  στις 24 Απριλίου 2020, όπου εκτός από τη συζήτηση των διαφόρων πτυχών της οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην υλοποίηση των WP2 (Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και προσδιορισμός βασικών συμμετεχόντων) και WP4 (Πακέτο Εκπαίδευσης In2C για Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ)) ενώ ξεκίνησε ο σχεδιασμός των WP5 (In2C E-platform / E-tools) και WP6 (In2C SKILLS ONLINE ASSESSMENT TOOL (SOnAT)).

Το In2C, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, στοχεύει στη διευκόλυνση και προώθηση της έγκαιρης και αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των υπηκόων τρίτων-χωρών στην αγορά εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα μέσω μιας ολοκληρωμένης κατάρτισης, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων των χωρών υποδοχής στον τομέα της εργασίας τους και στη δικτύωση εργοδοτών, που θα δραστηριοποιηθούν ενεργά στις δραστηριότητες του In2C.

[ads-post] 

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων στην τεχνική ορολογία και στη στήριξη των γνώσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο Ευρωπαϊκές πολιτικές (π.χ. καθήκοντα και υποχρεώσεις στο χώρο εργασίας, θέματα υγιεινής και ασφάλειας). Οι εκπαιδευμένοι υπήκοοι τρίτων-χωρών θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις δεξιότητές τους μέσω ενός ηλεκτρονικού εργαλείου αξιολόγησης και να λάβουν πιστοποιητικό, το οποίο θα μπορούσε να εισαχθεί ή να μεταφορτωθεί σε σχετικές πλατφόρμες της ΕΕ.

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι είναι: ΚΕΚ Δήμητρα, Δήμος Λαρισαίων, Fundacion Laboral de la construccion (Ισπανία), Documenta (Ισπανία), Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Κύπρος), Mediterranean Management Centre (Κύπρος), Folkuniversitetet (Σουηδία), Sverige Stroj AB (Σουηδία).Πηγή: https://www.larisacitynews.gr/2020/05/in2c.html#ixzz6NBQt8hmV
Follow us: larisacitynews on Facebook