Δήμος Τρικκαίων: On line εργαστήριο για το μέλλον των ψηφιακών πόλεων


Το μέλλον των ψηφιακών πόλεων και οι ανάγκες εκπαίδευσης για αυτές, είναι το αντικείμενο on line, δωρεάν workshop που πραγματοποιείται στις 3 Ιουνίου 2020. Το workshop έχει ως θέμα «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ». Πραγματοποιείται, δε, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “DevOps Competences for SmartCities” (http://devops.uth.gr) του Erasmus+/Sector Skills Alliance που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τη συμμετοχή των Ψηφιακών Πόλεων Κεντρικής Ελλάδας CitiesNet. 

Στόχος του workshop είναι να τονιστεί η ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού των πόλεων σε Έξυπνες Πόλεις, και η εκπαίδευση - επιμόρφωση των στελεχών των πόλεων αυτών στις νέες, απαραίτητες τεχνολογίες και γνώσεις για αυτό το σκοπό.

Η διάρκεια του εργαστηρίου είναι έξι ώρες (Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020, 10:30-14:30) και περισσότερες πληροφορίες για δίνονται στον σύνδεσμο http://devops.uth.gr/dev/workshop 

Πρόγραμμα 

1o Μέρος: Ανάγκες ψηφιακού μετασχηματισμού των πόλεων – Η Ελληνική Πραγματικότητα 10:30- 12:30 

Χαιρετισμοί 

1. Ψηφιακές πόλεις στην Ελλάδα σήμερα 
Δημήτριος ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, Δήμαρχος Τρικκαίων, Πρόεδρος ΚΕΔΕ 
Γεώργιος ΣΟΥΛΤΗΣ, Αντιδήμαρχος Λαρισαίων 
Χρυσόστομος ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, Γενικός Γραμματέας, Μητροπολιτικός Δήμος Θεσσαλονίκης 

2. Η ανάπτυξη των πόλεων 
Γεώργιος ΠΕΤΡΑΚΟΣ, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

3. Οι απαιτήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού 
Νικόλαος ΚΟΜΝΗΝΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

4. Οι δυνάμεις που οδηγούν στο μετασχηματισμό 
Γιώτα ΠΑΠΑΡΙΔΟΥ, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) 

5. Εμπορικές ψηφιακές λύσεις για τις έξυπνες πόλεις 
Νικόλαος ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΣ, Senior Account Manager, Public Sector, CISCO Hellas 

2o Μέρος Η Ευρωπαϊκή διάσταση 12:45- 14:30 

6. Δίκτυα έξυπνων πόλεων 
Mr. Davor MEERSMAN, CEO Open and Agile Smart Cities (OASC) 
Η ομιλία είναι στα Αγγλικά 

7. Έξυπνες πόλεις στη Ευρώπη: προς ένα ψηφιακό, πράσινο και κλιματικά-ουδέτερο μέλλον 
Δάνα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ, Προϊσταμένη Ομάδας Προηγμένων Τεχνολογιών, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

8. Διαχείριση υδάτων σε έξυπνες πόλεις με συνεργατική ανάπτυξη λογισμικού ανοικτού κώδικα 
Mr. Alexandre BOSSHARD, City of Pully, Ελβετία. 
Η ομιλία είναι στα Αγγλικά. 

9. Πρακτικές από τον Ευρωπαϊκό χώρο 
Fulvio ANANASSO, Stati Generali dell'Innovazione, Ιταλία 
Η ομιλία είναι στα Αγγλικά 

10. Πρότυπα έξυπνων πόλεων 
Ιωάννης ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ, ΕΛΟΤ 

11. Έξυπνες, Βιώσιμες, Ανθεκτικές Πόλεις για Όλους: Προς ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Δεικτών Αξιολόγησης Επιδόσεων 
Αναστασία ΣΤΡΑΤΗΓΕΑ, Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

12. Ψηφιακές ικανότητες - το έργο DEVOPS 
Πάνος ΦΙΤΣΙΛΗΣ, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Οργανωτική Επιτροπή 

Καθηγητής Πάνος Φιτσιλής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Καθηγητής Λεωνίδας Ανθόπουλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Χρήστος Ζιώζιας, CITIESNET S.A. 
Θεόδωρος Παναγιωτακόπουλος 
Ιωάννης Σαριδάκης 
Βασίλειος ΚυριατζήςΔήμος Τρικκαίων: On line εργαστήριο για το μέλλον των ψηφιακών πόλεων