Επιμελητήριο Λάρισας: AGROFOODTECH EUROPE Virtual Exhibition

Επιμελητήριο Λάρισας: AGROFOODTECH EUROPE Virtual Exhibition


AGROFOODTECH EUROPE Virtual Exhibition 

Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνετε ότι: 

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στην Εικονική Έκθεση AGROFOODTECH EUROPE για τρόφιμα, συσκευασίες, γεωργία και τεχνολογίες. 

Η εικονική έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο διαδίκτυο μεταξύ: 

20-26 JULY 2020 

Μπορείτε να επισκεφθείτε την Εικονική Έκθεση AGROFOODTECH EUROPE 24/7 χωρίς διακοπή στον ακόλουθο επίσημο ιστότοπο: 


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας.


[ads-post]Επιμελητήριο Λάρισας: AGROFOODTECH EUROPE Virtual Exhibition