Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη στα Τέμπη


Με απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Λάρισας θα γίνουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού –Λεπτοκαρυάς, από τον κόμβο Αμπελακίων μέχρι τον κόμβο Ομολίου λόγω εκτάκτων εργασιών συντήρησης μέτρων βραχοπροστασίας και εντός της Κοιλάδας των Τεμπών, με απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, για αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου κατά τις ώρες 08:00 ́ έως 19:00 ́ή μέχρι το πέρας των εργασιών εφόσον ολοκληρωθούν νωρίτερα. Επιπλέον, αποκλεισμός των χώρων στάθμευσης εντός της Κοιλάδας των Τεμπών από σήμερα Τρίτη 28-07-2020, για αποφυγή τυχόν εγκλωβισμού κάποιοι χρήστη εντός της Κοιλάδας των Τεμπών.

Κατά τη διάρκεια του ολικού αποκλεισμού, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά από τον Αυτοκινητόδρομο (νέο τμήμα Αυτοκινητοδρόμου στην περιοχή των σηράγγων).

Εναλλακτικά, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κατά την οποία απαιτηθεί ο αποκλεισμός μέρους ή του συνόλου των σηράγγων Τ1-Τ2, η κυκλοφορία δύναται να εξυπηρετηθεί και από τις παρακάτω εναλλακτικές διαδρομές:

– Την Κεντρική, μέσω Π.Α.Θ.Ε.–Γυρτώνης–Τυρνάβου–Ελασσόνας-Αγίου Δημητρίου-Κατερίνης ή Π.Α.Θ.Ε.–Γυρτώνης–Τυρνάβου–Ελασσόνας–Κοζάνης-Εγνατίας και τη Δυτική, μέσω Λάρισας-Τρικάλων-Καλαμπάκας-Παναγίας-Εγνατίας.

Η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να τοποθετεί και να συντηρεί τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας μέσω των παρακαμπτηρίων διαδρομών. Επίσης, να μεριμνήσει για τη διαρκή και σαφή καθοδήγηση των οδηγών μέσω της κατάλληλης πληροφοριακής σήμανσης. 

3.-Περαιτέρω, η «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.» οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τους χρήστες με κάθε πρόσφορο μέσο (Μ.Μ.Ε., ιστότοπό της, εισπράκτορες διοδίων κ.λ.π) για την εκτέλεση των εργασιών και την ύπαρξη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ώστε να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας και να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας. 

4.-Διευθύνσεις Αστυνομίας, που κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.

5.-Το Τ.Τ. Αυτοκ/μων Π.Α.Θ.Ε. Λάρισας, παρακαλείται για την ενημέρωσή του και τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς του. 

6.-Το Α.Τ. Τεμπών, παρακαλείται για την ενημέρωσή του και τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς του.

7.-Το Τ.Τ. Λάρισας και τα Α.Τ. Κιλελέρ,Α.Τ. Αγιάς και Α.Τ. Τυρνάβου, παρακαλούνται για την ενημέρωση τους και τη λήψη επιβαλλομένων μέτρων αρμοδιότητάς τους, σε συντρέχουσα περίπτωση.

8.-Λοιπές Υπηρεσίες, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.

9.-Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορορίας.


Πηγή: https://www.larisacitynews.gr/2020/07/blog-post_861.html
Follow us: larisacitynews on Facebook