Εκτός Περιφερειακού Συμβουλίου ο Ρίζος Κομήτσας - Την θέση καταλαμβάνει ο Χρήστος Γελλαλης


Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας πλέον ο Ρίζος Κομήτσας κρίνεται έκπτωτος από το αξίωμα του Περιφερειακού Συμβούλου της Π.Ε. Λάρισας, από την 25η.1.2020, οπότε και απέκτησε την ιδιότητα του θρησκευτικού λειτουργού.

Την θέση θα καλύψει ο Χρήστος Γελλαλής ως πρώτος αναπληρωματικός περιφερειακός σύμβουλος.

[ads-post] 

Στη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης αναφέρονται τα εξης:

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ 

του Χρήστου Γελλαλή, Γαλλιού Μαρίας και Κυβέλου Σωτήρη: 

Δημοσιεύτηκε σήμερα, η υπ’αριθμ. 295/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας για την έκπτωση του Κομήτσα Ρίζου από το αξίωμα του Περιφερειακού Συμβούλου, με την οποία και αποκαταστάθηκε η νομιμότητα της εκλογικής διαδικασίας και διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη έκπτωση του κ. Ρίζου Κομήτσα από την ιδιότητα του περιφερειακού συμβούλου της Π.Ε. Λάρισας και μάλιστα από την 25η.1.2020, ότε και απέκτησε την ιδιότητα του θρησκευτικού λειτουργού.  Τη θέση αυτού αναμένεται να την καλύψει ο εντολέας μας, Χρήστος Γελλαλής, ως πρώτος αναπληρωματικός περιφερειακός σύμβουλος. Εξ’ αρχής, είχαμε εμπιστοσύνη στην κρίση του αρμοδίου Δικαστηρίου και είμαστε ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι για την αποκατάσταση  της νομιμότητας και την τήρηση των κανόνων του κράτους δικαίου.