Δήμος Λαρισαιων: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου InCommon


Ο Εκπαιδευτικός οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ παρουσίασε στις εγκαταστάσεις του στη Λάρισα,  με μεγάλη επιτυχία, τα αποτελέσματα του Έργου InCommon, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης,. Στην εκδήλωση εκπροσωπήθηκε και ο Δήμος Λαρισαίων. 

Το έργο InCommon υλοποιήθηκε στην Ελλάδα από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ και το Δήμο Λαρισαίων, όπως επίσης και σε τρεις ακόμα Ευρωπαϊκές Χώρες την Ισπανία, την Κύπρο και την Αυστρία με τη συμμετοχή 6 Οργανισμών. 

O γενικός στόχος του έργου InCommon είναι η κοινωνική ένταξη μέσα από την συμμετοχή των προσφυγισσών και μεταναστριών στον πολιτισμό της χώρας υποδοχής. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, εφαρμόστηκαν τρεις κατευθύνσεις: 

•    Δράσεις για την ενδυνάμωση των γυναικών μέσα από την προσωπική τους ανάπτυξη και εκπαίδευση σε Βασικές Ικανότητες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς

•    Ανάπτυξη μιας  μεθοδολογίας  για κοινωνική ένταξη μέσα από τον πολιτισμό (Κλίμακα Πολιτισμικής Ιδιότητας) και μίας εργαλειοθήκης για την υποστήριξη της μεθοδολογίας. 

•    Δημιουργία τοπικού δικτύου που αποτελείται από κοινότητες, εθελοντές και πολιτιστικές οντότητες.

 

Κατά τη διάρκεια του έργου, στην πόλη της Λάρισας, διοργανώθηκαν εκδηλώσεις και εκπαιδεύσεις τόσο για τις προσφύγισσες και τις μετανάστριες όσο και για πολιτιστικές, εκπαιδευτικές οντότητες της κοινωνίας που τις φιλοξενεί, για υπηρεσίες και οργανισμούς υπεύθυνους για την ένταξη των μεταναστριών, καθώς και για κοινωνικούς λειτουργούς, μέντορες, διαπολιτισμικούς/ές μεσολαβητές/ήτριες και εθελοντές/τριες που ενδιαφέρθηκαν να εκπαιδευτούν και να ενισχύσουν την προσπάθεια του InCommon. Για την ολοκλήρωση του έργου διοργανώθηκαν διαδικτυακοί διαγωνισμοί όπου οι προσφύγισσες και οι μετανάστριες από όλες τις χώρες εξέθεσαν τις ιστορίες τους τα τραγούδια και τις φωτογραφίες του. 

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στο InCommon, στα εργαλεία που αναπτύχθηκαν και στο πώς μπορείτε να τα αξιοποιήσετε μπορείτε να απευθυνθείτε στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ στο 2410554026 και στο euprojects@dimitra.gr και στον ιστότοπο http://www.documenta.es/web/incommon/


Πηγή: https://www.larisacitynews.gr/2020/07/incommon.html
Follow us: larisacitynews on Facebook