Επιμελητήριο Λαρισας: INVEST IN KONYA


Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνετε ότι:

Η αναπτυξιακή εταιρεία της Konya, μια από της σημαντικότερες πόλεις της Τουρκιάς στο εμπόριο και την βιομηχανία, έχει δημιουργήσει μια ιστοσελίδα για τους επενδυτές www.investinkonya.gov.tr/en/Default.asp

Στον ιστότοπο υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τα κίνητρα και τις επενδύσεις  για την ευρύτερη περιοχή.