Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου Δήμου Λαρισαίων για ανακοίνωση "Λαρισαίων Κοινόν"


Αγνοια και γραφικότητες


Ο κ. Βαιούλης, φαίνεται ότι είτε αγνοεί βασικές  διαδικασίες της Αυτοδιοίκησης είτε  για επικοινωνιακούς λόγους εμπλέκει, όπως ο ίδιος λέει, και τις εισαγγελικές αρχές. 

Με αίτημα του ζητά από τις υπηρεσίες του Δήμου να του διαθέσουν αντίγραφα χιλιάδων εγγράφων. 


Είναι γνωστό, όμως,  ότι: 

  1. Κάθε χρόνο το Δημοτικό Συμβούλιο συζητά και αποφασίζει τον προυπολογισμό του Δήμου και στο τέλος της χρονιάς τον απολογισμό – ισολογισμό, με όλα τα οικονομικά στοιχεία αναλυτικά, υπογεγραμμένο από ορκωτούς λογιστές και μάλιστα παρουσία τους. 

  1. Κάθε τρίμηνο στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητείται και εγκρίνεται η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και όλα τα οικονομικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στους δημοτικούς συμβούλους.

  1. Ολες οι αποφάσεις για τα έργα του Δήμου και τη χρηματοδότησή τους βρίσκονται αναρτημένες στη «Διαύγεια»


Όλα αυτά είναι έγγραφα αναρτημένα δημόσια και άρα στη διάθεσή του. 

Τέλος, τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν το δάνειο της καθαριότητας δόθηκαν σε όλους τους επικεφαλής, ο κ. Βαϊούλης είχε προσωπική ενημέρωση από τον Δήμαρχο. 

Ο κ. Βαιούλης, παραβιάζει ανοικτές θύρες. Η πρωτοφανής άγνοια του, ίσως  δικαιολογείται μόνο από το γεγονός ότι βρίσκεται για πρώτη φορά στο χώρο της Αυτοδιοίκησης. Αν είναι έτσι οφείλει να διαβάσει και να ενημερωθεί. Γιατί όλα είναι στο φως. 

 

Με τέτοιου είδους επικοινωνιακά τεχνάσματα, σαν το σημερινό, προσπαθεί να τροφοδοτήσει τους ψηφοφόρους του. 

Όμως φοβόμαστε ότι κινδυνεύει να καταστεί πολύ γρήγορα γραφικός.


Πηγή: https://www.larisacitynews.gr/2020/08/blog-post_692.html
Follow us: larisacitynews on Facebook