Το ΕΚΝΛ για την προσπάθεια φακελώματος μέσω GDPR


Να σταματήσει τώρα κάθε προσπάθεια εκφοβισμού και τρομοκρατίας του εργατικού-λαϊκού κινήματος


Το ΕΚΝΛ καταγγέλλει  την γενικευμένη προσπάθεια φακελώματος κάθε είδους ευαίσθητων προσωπικών στοιχείων των εργαζομένων που εξελίσσεται το τελευταίο χρονικό διάστημα με αφορμή την εφαρμογή του νόμου(4624/2029) για την υποτιθέμενη προστασία των προσωπικών δεδομένων από την εργοδοσία διαφόρων επιχειρήσεων της περιοχής μας. Τελευταίο κρούσμα είναι η περίπτωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης κι Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) όπου μεθοδεύεται αυτή η διαδικασία.

Με έντυπα που φέρνουν τον χαρακτήρα των συμβάσεων και τιτλοφορούνται μάλιστα ως «Έντυπα Ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» καλούνται οι εργαζόμενοι να συναινέσουν στο φακέλωμά τους. Μάλιστα οι εργαζόμενοι καλούνται να υπογράψουν και σε ξεχωριστό έντυπο «Ρήτρα εμπιστευτικότητας» έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σιωπή τους σε σχέση με «τα της επιχείρησης» . 

Η συγκεκριμένη διαδικασία που έρχεται με το επιχείρημα την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων  των εργαζομένων και των πολιτών συνολικότερα και υποτίθεται πως επιδιώκει να οριοθετήσει την κατάσταση τελικά μόνο αυτό δεν διασφαλίζει καθώς προβλέπονται δεκάδες εξαιρέσεις με βάση τις οποίας η γκάμα των στοιχείων που συγκεντρώνονται διευρύνεται με προσχήματα του τύπου η «εθνική και δημόσια ασφάλεια» κα.

Ο συγκεκριμένος νόμος δίνει στην δυνατότητα τόσο στο κράτος όσο και στους επιχειρηματικούς ομίλους να συστηματοποιήσει το φακέλωμα των εργαζομένων . Με γενικές έννοιες αφήνει ανοιχτό το πεδίο για την συλλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση οποιοδήποτε προσωπικών στοιχείων από την εργοδοσία κατά το δοκούν. Αφού όπως περιγράφεται στην συγκεκριμένη σύμβαση, ορίζονται ως «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» εκτός των άλλων «κάθε πληροφορία που αφορά…σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στην σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική , οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου». Δηλαδή και στοιχεία που αφορούν τα πολιτικά φρονήματα, την συμμετοχή στην συνδικαλιστική δράση, θρησκευτικές πεποιθήσεις , ποινικές καταδίκες κα.

Επίσης προβλέπεται ακόμη και η καταγραφή και η επεξεργασία δεδομένων εικόνας μέσα κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (κάμερες- βιντεοσκόπηση) στην επιχείρηση . Περιλαμβάνεται η δυνατότητα να ζητηθούν και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα της υγείας του κάθε εργαζόμενου. Ζητιούνται στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης(email, ονόματα χρήστη και κωδικοί λογαριασμών, καταγραφή της δραστηριότητας σε αυτούς τους λογαριασμούς, ιστορικό περιήγησης, δραστηριότητα σε εφαρμογές κα). 

Για την διαχείριση και την επεξεργασία των δεδομένων που συγκεντρώνονται αρμόδιος διαχειριστής είναι ο εργοδότης ο οποίος μάλιστα μπορεί να τα αξιοποιεί  για την αξιολόγηση των ίδιων των εργαζομένων. Τα παραπάνω θα μπορούν να μεταβιβάζονται σε κρατικούς μηχανισμούς («Αρμόδιες Διοικητικές και Εποπτικές Αρχές») οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ και γενικότερα σε κάθε χώρα που παρέχει «ασφάλεια στα προσωπικά δεδομένα» ενώ θα μπορούν (τουλάχιστον επίσημα)  να διατηρούνται για πολλά έτη μετά την αποχώρηση από την εργασία(20 χρόνια). 

 

Τα  παραπάνω αποτελούν επικίνδυνης εξέλιξη για το λαϊκό κίνημα.Είναι φανερό πως όλοι αυτοί οι νόμοι, οι μηχανισμοί , τα μέτρα για την «προστασία « δήθεν των  προσωπικών δεδομένων δεν έχουν στόχο την ασφάλεια των πολιτών όπως διακηρύσσουν υποκριτικά η ΕΕ, οι κυβερνήσεις αλλά την θωράκιση της αντιδραστικής πολιτικής που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων  από κάθε αμφισβήτηση, κίνδυνο ή απειλή, με το βλέμμα στραμμένο βέβαια στην ανάπτυξη της πάλης των εργαζομένων και του λαού κάτω από το βάρος των προβλημάτων και των αδιεξόδων που γεννά το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. 

Καλούμε τους εργαζόμενους, τα σωματεία τον λαό της περιοχής να είναι σε εγρήγορση να απαντήσουν σε κάθε πρόκληση. Καμία συναίνεση , καμία ανοχή στο φακέλωμα  και στον περιορισμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Να σταματήσει τώρα κάθε τέτοια μεθόδευση . Οργανώνουμε την δική μας απάντηση μπροστά στην κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης που συνοδεύει η ένταση του αυταρχισμού και της καταστολής.


Πηγή: https://www.larisacitynews.gr/2020/08/gdpr.html
Follow us: larisacitynews on Facebook