Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες δημοπράτησης του δρόμου Σαραντάπορο – Νεράιδα στην Π.Ε. Καρδίτσας από την Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠροχωρούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι διαδικασίες δημοπράτησης του έργου της Επαρχιακής Οδού στην θέση Σαραντάπορο – Νεράιδα στην Π.Ε. Καρδίτσας. Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το δεύτερο πρακτικό της ανοικτής δημοπράτησης του έργου προϋπολογισμού 981.500 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

«Δρομολογούμε την υλοποίηση ενός οδικού έργου στο οποίο διεισδύουν οι επιθυμίες των κατοίκων της υπαίθρου» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. « Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καρδίτσας Κώστα Νούσιο, τους περιφερειακούς συμβούλους και τις τεχνικές υπηρεσίες, βελτιώνουμε την προσβασιμότητα και ενισχύουμε την επισκεψιμότητα της περιοχής, που συνδυάζει ορεινούς όγκους ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ζωντανούς παραδοσιακούς οικισμούς. Οι άνθρωποι στα ορεινά, έχουν δικαίωμα στην ασφαλή μετακίνηση και επικοινωνία και ιδιαίτερα οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι συμβάλλουν σημαντικά στην τοπική οικονομία» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

 
Στοιχεία έργου

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες,
επιχώσεις με δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων κατηγορίας Ε4
κατασκευή πασσαλότοιχου με φρεατοπασσάλους διαμέτρου Φ1000,
κατασκευή πλάκας / προβόλου για την αποκατάσταση του λειτουργικού πλάτους της οδού,
κατασκευή φράχτη προστασίας της οδού από καταπτώσεις.
κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου, καθαρισμός οχετών.
ανακατασκευή του οδοστρώματος της οδού (οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση) και
τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων .