Η «αξιοποίηση» του Ολύμπου στη μάχη της περιφερειακής ανάπτυξης της Θεσσαλίας


Όπως είναι παγκόσμια αποδεκτό, οι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, όχι μόνο πρέπει να προστατεύονται από την κεντρική εξουσία, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις οργανώσεις  της Κοινωνίας των πολιτών και τους απλούς πολίτες, αλλά παράλληλα, να αξιοποιούνται ,έτσι ώστε να δημιουργούν αναπτυξιακή προοπτική στις περιοχές αυτές, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και εισόδημα στις τοπικές κοινωνίες.

Αυτό το παράδειγμα το έχουμε δει σε χιλιάδες περιοχές της υφηλίου και σε όλες τις ηπείρους.


Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές συνθήκες ,αλλά και τον τρόπο ανάπτυξης στην Ελλάδα, οποιαδήποτε προσπάθεια ανάπτυξης και αντιμετώπισης της κρίσης σε εθνικό επίπεδο , με τη δημιουργία σταθερών δομών ,που να ισχυροποιούν τις τοπικές κοινωνίες στην αντιμετώπιση των οικονομικών κρίσεων, που να ενισχύει την εθνική οικονομία και το ΑΕΠ της χώρας, δεν μπορεί πάρα να ξεκινήσει από την ανάπτυξη της περιφέρειας και του πρωτογενούς τομέα.


Η περίπτωση του Ολύμπου 

Στη Θεσσαλία, σε ποσοστό 2/3,  είναι ενταγμένος ο μυθικός Όλυμπος , που αποτελεί παγκόσμιο μνημείο της φύσης  και προφανώς αποτελεί ένα πολύ δυνατό αναπτυξιακό εργαλείο για την ευρύτερη περιοχή , αφού συνδυάζει παγκόσμια φήμη και αναγνωρισιμότητα , άγρια  φυσική ομορφιά, μοναδική πανίδα και χλωρίδα και αποτελεί πόλο έλξης εκατοντάδων χιλιάδων απαιτητικών φίλων της Φύσης, απ’ όλο τον κόσμο.

Παράλληλα, στις πλαγιές του , παράγονται εξαιρετικά προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας (αμπελώνες, οπωροφόρα δένδρα, αρωματικά και φαρμακευτικά  φυτά κ.ά. ), ενώ εκτρέφονται εκατοντάδες χιλιάδες αιγοπρόβατα  (από εδώ προέρχεται το περίφημο ΠΟΠ προϊόν Αρνάκι-Κατσικάκι Ελασσόνας) και παράγουν το μεγαλύτερο μέρος της Ελληνικής φέτας , τη μοναδική Φέτα Ελασσόνας, που είναι περιζήτητη στις αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού .

 

Για να συνεχίσει να προσφέρει αυτά ο Όλυμπος στους κατοίκους της παρολύμπιας περιοχής, θα πρέπει να προστατευτεί από αλόγιστες παρεμβάσεις και κάθε ενέργεια να είναι προς την κατεύθυνση μόνο της αειφορίας του περιβάλλοντός του.

Πρέπει  να προστατευτεί από την αλόγιστη και καταστροφική βόσκηση, τη λαθροθηρία, την παράνομη υλοτομία και πρέπει να οριστούν οι χρήσης γης .

Η πορεία της περιοχής και η οικονομική βιωσιμότητά της, είναι μονόδρομος και  εξαρτάται από την προστασία του Ολύμπου, την ενίσχυση βιολογικής κτηνοτροφικής και γεωργικής παραγωγής δηλ. από τα Brand Names Φέτα Ελασσόνας, Αρνάκι-Κατσικάκι Ελασσόνας ,τσάϊ Ολύμπου κλπ  ,τις πιστοποιήσεις όλων των προϊόντων που παράγονται στον Όλυμπο με ειδικό  σήμα ποιότητας «ΟΛΥΜΠΟΣ» ,την τυποποίησή τους ,έτσι ώστε να μπορούν να μπουν σε κάθε αγορά ,εντός ή εκτός Ελλάδος ,με νέες ετικέτες ,την αναζήτηση νέων αγορών με σύγχρονα εργαλεία Marketing και φυσικά την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού  (π.χ. οικοτουρισμού, αγροτουρισμού , ορειβατικού , περιπατητικού τουρισμού, αεροπτερισμού  και όλων των αθλημάτων βουνού).


Η προστασία του Ολύμπου 

Ο προστατευμένος Όλυμπος, θα ανοίξει νέες αγορές στα προϊόντα και θα βοηθήσει να αναπτυχθεί εύκολα ο ορειβατικός τουρισμός και τα αθλήματα βουνού, δηλ. θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και εισόδημα ,έτσι ώστε να είναι εφικτή η παραμονή των κατοίκων στις εστίες τους και γιατί όχι να φέρει τους νέους πίσω στην περιοχή .

Ο Όλυμπος , μέσα από την ίδια την προστασία του ,ως χώρου ιδιαίτερου φυσικού κάλους , μπορεί να  μετατραπεί σε αγαπημένο τόπο προορισμού, αποτελώντας από μόνος του ένα δυνατό αναπτυξιακό εργαλείο και έναν χώρο ,όπου όλα θα είναι ελεγχόμενα, όλα θα είναι συντεταγμένα και όλα θα λειτουργούν με κανόνες.

Από αυτά που όλοι ξέρουμε, οι αγορές που θα επιβιώσουν στο μέλλον  και θα προσελκύουν πελάτες ,θα είναι αυτές που σέβονται το περιβάλλον και το προστατεύουν ,που λειτουργούν με καθεστώς αειφορίας ,  που παράγουν βιολογικά και ποιοτικά προϊόντα  με Ονομασία Προέλευσης και είναι αυτές που σέβονται τον «πελάτη-καταναλωτή» ,προσφέροντας σεβασμό και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.


Δημιουργία εθνικής στρατηγικής –Αξιοποίηση Κατασκηνώσεων Κοκκινοπηλού 

Για να μετατραπεί ,λοιπόν, ο Όλυμπος , σε ένα ισχυρό Brand ,που θα αποτελεί συνώνυμο της μοναδικότητας και της ποιότητας, απαιτείται η χάραξη μιας σοβαρής και συντεταγμένης εθνικής πολιτικής προστασίας και ανάδειξής του (που μέχρι σήμερα δεν υπήρξε) και που θα λαμβάνει υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες, τις τοπικές κοινωνίες και την παγκόσμια αγορά.

Απαιτείται η δημιουργία ενός - στοχευμένου για τον Όλυμπο- στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδίου (ανάλογου του προγράμματος «Πίνδος»), ως αποτέλεσμα συνεργασίας της κεντρικής διοίκησης ,των Περιφερειών  Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας ,των παρολύμπιων Δήμων και των τοπικών κοινωνιών , με την αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων (Εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, Leader κ.ά.), που θα ενισχύσουν και θα στηρίξουν την τοπική επιχειρηματικότητα, ενώ θα δημιουργήσουν τις απαραίτητες υποδομές.

Σε ότι αφορά τον Θεσσαλικό Όλυμπο, αναξιοποίητες παραμένουν, εδώ και δεκαετίες  οι κατασκηνώσεις Κοκκινοπηλού Ολύμπου, για τις οποίες ,από το 2011 ,έγιναν παρεμβάσεις του παγκόσμιου Δικτύου Ελασσονιτών «Περραιβία» ( Δευτεροβάθμιος Φορέας Πολιτισμού και Επιστημών, με μέλη συλλόγους απ ‘ όλο τον κόσμο), με την πρόταση να παραχωρηθούν από το Υπουργείο Παιδείας στον Δήμο Ελασσόνας (γεγονός που συνέβη το έτος 2014)  και να μετατραπούν σε Πρότυπο Ορειβατικό Κέντρο Ολύμπου και σε Κέντρο Εκπαίδευσης Αθλητών Βουνού, προοπτική με την οποία , τότε , όλοι συμφώνησαν και που, δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έγινε εφικτή. 

Πέρα από αυτό, το Δίκτυο «Περραιβία» έχει προτείνει τη δημιουργία τριών ορειβατικών καταφυγίων στον ΝΔ Όλυμπο, μέσω των ΠΕΠ, που μαζί με το ορειβατικό κέντρο Κοκκινοπηλού ,  μπορούν ,αν αξιοποιηθούν σωστά , να δώσουν ώθηση, όχι μόνο στην ανάπτυξη της ορειβασίας ,αλλά και του ορειβατικού τουρισμού, στη Θεσσαλία και στην Ελλάδα.  

Τα παραπάνω ,αλλά και πολλά άλλα, θα πρέπει να είναι το ζητούμενο της στενής συνεργασίας ,όλων των εμπλεκόμενων Φορέων (κυβέρνηση, περιφέρειες ,δήμοι, πολίτες) για την δημιουργία μιας  συγκεκριμένης και ξεκάθαρης αναπτυξιακής πολιτικής ,που θα λαμβάνει υπόψη το περιβάλλον, την  επιχειρηματικότητα, την απασχόληση των νέων, την παραγωγή μοναδικών πιστοποιημένων προϊόντων και τη δημιουργία εισοδήματος στον τοπικό πληθυσμό. 

Αυτό θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα μιας  σοβαρής πολιτικής, που θα καταλήγει σε συγκεκριμένο και ορατό αποτέλεσμα, από το οποίο οι εξουσίες θα κριθούν  : την ανάπτυξη της παρολύμπιας περιοχής και την πραγματική ευημερία των κατοίκων ! Όχι με την ευημερία των λόγων , αλλά των έργων!


Από τον Κων. Σκριάπα, Οικονομολόγου, Συμβούλου Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας-Προέδρου του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»