Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας: Νέος τρόπος διάθεσης των αντιβιοτικών φαρμάκων


Έχει ξεκινήσει και επίσημα από την 1η Σεπτεμβρίου ο νέος τρόπος διάθεσης των αντιβιοτικών φαρμάκων (εξαιρούνται τα τοπικής χρήσης), η οποία θα μπορεί να γίνει μόνο με την προσκόμιση στο φαρμακείο ηλεκτρονικής ιατρικής συνταγής που θα φυλάσσεται σε ηλεκτρονικά αρχεία από τα φαρμακεία.

Χειρόγραφη συνταγή θα μπορεί να δίνεται σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις αδυναμίας έκδοσης ηλεκτρονικής όπως σε ασθενείς χωρίς ΑΜΚΑ, τουρίστες, μετανάστες κλπ, σε ασφαλισμένους των οποίων ο φορέας δεν έχει ενταχθεί στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, σε ασθενείς που νοσηλεύονται εντός νοσοκομείων ή ιδιωτικών θεραπευτηρίων, σε ασθενείς για τους οποίους γίνεται έκτακτη εισαγωγή μέσω ΙΦΕΤ συγκεκριμένων φαρμάκων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και τέλος σε ζώα από κτηνιάτρους.

 

Η χειρόγραφη συνταγή θα πρέπει να αναγράφει πλήρως όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και στην ηλεκτρονική συνταγή και επιπρόσθετα το λόγο αδυναμίας έκδοσης ηλεκτρονικής. Οι χειρόγραφες συνταγές αντιβιοτικών από σήμερα 1 Σεπτεμβρίου φυλάσσονται σε ξεχωριστά αρχεία από τα φαρμακεία.

Ο καλύτερος έλεγχος στη χρήση των εν λόγω φαρμάκων έχει στόχο τον περιορισμό της ανάπτυξης ανθεκτικών στα αντιβιοτικά μικροβίων, τα οποία σε όλο τον κόσμο ευθύνονται για σωρεία επικίνδυνων για τον άνθρωπο λοιμώξεων. Η αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών αποτελεί ευθύνη όλων μας να περιοριστεί και προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε να εργαζόμαστε πάντα οι φαρμακοποιοί και οι σύλλογοί μας.


Πηγη: larissanet.gr