Με 1.500.000€, νέα οχήματα για καθαριότητα - πράσινο του Δήμου Τρικκαίων


Με τρία διαφορετικά προγράμματα ο Δήμος Τρικκαίων ενισχύει τις υπηρεσίες πρασίνου και καθαριότητας.
Πρόκειται για προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων, που αναβαθμίζουν το έργο των υπηρεσιών προς τον πολίτη.


Συγκεκριμένα θα δοθούν:
– 825.000€ για την  προμήθεια 5 νέων απορριμματοφόρων
– 400.000€ για προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού, όπως σάρωθρα
– 300.000€ για γεωργικούς ελκυστήρες και παρελκόμενα για κοπή πρασίνου, καθώς και μηχανήματα.

 

Τα 1,4 εκ. € προέρχονται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» , ενώ άλλα 100.000€ προέρχονται από ίδιους πόρους του Δήμου Τρικκαίων.


Μετά τη διεξαγωγή των αντίστοιχων διαγωνισμών, θα γίνει η προμήθεια των μηχανημάτων και οχημάτων και η κατανομή τους ανά τομέα, ώστε να εξοπλιστούν ακόμη περισσότεροι οι υπηρεσίες του Δήμου και να ωφεληθούν οι πολίτες.Πηγή: https://www.larisacitynews.gr/2020/10/1500000.html
Follow us: larisacitynews on Facebook