Αποκαθίσταται η αγροτική οδοποιία στο σύνολο του Δήμου ΑγιάςΑγοραστός-Γκουντάρας υπέγραψαν τη σύμβαση του έργου για την ενίσχυση των ανθρώπων της παραγωγής


Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για την αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας σε όλες τις τοπικές κοινότητες του Δήμου Αγιάς, που υπέστησαν ζημιές από τη θεομηνία του 2017. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας υπέγραψαν τη σύμβαση του έργου για την ενίσχυση των ανθρώπων της παραγωγής, προϋπολογισμού 722.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Αγιάς και πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βαγγέλης Κρανιώτης, η αν. προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθανασία Μπαρτζώκα και ο προϊστάμενος Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λάρισας Χρήστος Ντάγιας.

Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας:
«Υπογράψαμε τη σύμβαση ενός έργου ζωτικής σημασίας για το Δήμο Αγιάς. Αφορά εργασίες σε αγροτικούς δρόμους σε όλες τις τοπικές κοινότητες του Δήμου. Πρόκειται για καθαρισμούς δρόμων, χαλικοστοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.α. Είναι ένα έργο το οποίο θα δώσει ανάσα στους αγρότες της περιοχής για να μπορούν να μετακινηθούν ευκολότερα και να έχουν καλύτερη πρόσβαση στα κτήματά τους. Το έργο αυτό έρχεται σε μια περίοδο που έχουμε την χρονική άνεση να κάνουμε τις αποκαταστάσεις και τις βελτιώσεις που χρειάζονται, έτσι ώστε τη νέα καλλιεργητική περίοδο οι αγρότες να έχουν καλύτερους δρόμους προς χρήση. Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό, το Περιφερειακό Συμβούλιο και τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Δήμου για την συνεργασία».

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός:
«Με προγραμματισμό, συνεργασία, σοβαρότητα και υπευθυνότητα σχεδιάζουμε έργα με σεβασμό στους ανθρώπους της παραγωγής και αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο. Με τον δήμαρχο Αντώνη Γκουντάρα συνεργαζόμαστε για να βοηθήσουμε τους ανθρώπου του μόχθου, γιατί χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχουν τα χωριά μας, δεν υπάρχει η ύπαιθρος και δεν υπάρχει Ελλάδα. Γι’ αυτό και μετά τις ζημιές που είχαμε στους αγροτικούς δρόμους, καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων μικρής κλίμακας και προχωρούμε μια σειρά από έργα όπως αντιπλημμυρικά, καθαρισμούς ρεμάτων κ.α. Μέσα στο πρόγραμμα αυτό εντάσσεται και η αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων που υπέστησαν ζημιές από θεομηνία, σε όλες τις τοπικές κοινότητες του Δήμου. Δυστυχώς η γραφειοκρατία καλά κρατεί, θέτει συνεχώς εμπόδια και καθυστερεί την γρήγορη ολοκλήρωση των έργων. Χρειάζεται ταχύτητα, αυτοματισμός και απλοποίηση. Τα έργα χρειάζεται να προχωρούν γρήγορα γιατί δίνουν δουλειά στον κόσμο, χρήμα στην κοινωνία, την πραγματική οικονομία και το κράτος και διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών μας προϊόντων».
 
Στοιχεία του έργου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας του Δ. Αγιάς, μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, μεταξύ των οποίων και περιοχές του Δήμου Αγιάς, που είχαν σαν αποτέλεσμα την πρόκληση εκτεταμένων ζημιών τόσο στο οδικό δίκτυο όσο και στις λοιπές υποδομές του Δήμου.
Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από 15 ως 17 Νοεμβρίου 2017 λόγω της πρωτοφανούς θεομηνίας σημειώθηκαν υποχωρήσεις ερεισμάτων και πρανών σε μεγάλα τμήματα της αγροτικής οδοποιίας, υποσκαφές και ρηγματώσεις στα καταστρώματα, πλήρωση χανδάκων με φερτά υλικά, καταπτώσεις και κατολισθήσεις στο έδαφος με αποτέλεσμα η πρόσβαση σε πολλά σημεία είτε να έχει διακοπεί είτε να καθίσταται εξαιρετικά δυσχερείς με κίνδυνο ατυχημάτων.
Η αγροτική οδοποιία χρησιμοποιείται καθημερινά από πληθώρα πολιτών του δήμου καθώς αποτελεί κατά κύριο λόγο αγροτική περιοχή, με την γεωργική γη να καταλαμβάνει σημαντικό ποσοστό επιφάνειας στα διοικητικά όρια του Δήμου. Οι αγροτικές καλλιέργειες και οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις έχουν πληγεί καθώς η πρόσβαση σε αυτές γίνεται με μεγάλη δυσκολία με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται η βέλτιστη φροντίδα των εκμεταλλεύσεων. Για το λόγο αυτό θεωρείται μείζονος σημασίας η αποκατάσταση των ζημιών της αγροτικής οδοποιίας, προκειμένου να εξασφαλίζεται ομαλά η πρόσβαση προς τις αγροτικές καλλιέργειες και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της περιοχής.
Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:
-Άρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους από τα πρανή των δρόμων, που πιθανόν πρόεκυψαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα και απομάκρυνση τους από το κατάστρωμα της οδού, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή και ασφαλής διέλευση των οχημάτων.
-Καθαρισμός και μόρφωση τάφρων σε κάθε είδος έδαφος για την συλλογή και απορροή των όμβριων υδάτων με σκοπό την προστασία των χωματόδρομων.
-Προμήθεια αμμοχαλικωδών υλικών και Επίστρωση του καταστρώματος αγροτικών οδών
-Ισοπέδωση και μόρφωση της επιφάνειας του καταστρώματος αγροτικών οδών
-Εκτέλεση τεχνικών εργασιών για τις αποκαταστάσεις υφιστάμενων ραμπών και θέσεων διέλευσης ρεμάτων.


Πηγή: https://www.larisacitynews.gr/2020/10/blog-post_267.html
Follow us: larisacitynews on Facebook