Επιμελητήριο Λαρισας: Accesss2Markets ,νέα διαδικτυακή πύλη της ΕΕ


Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι:


Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Τόκυο, ενημερώνει ότι από τις 13 Οκτωβρίου τ.ε., έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα διαδικτυακή πύλη της ΕΕ, Accesss2Markets (https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content), η οποία παρέχει πληροφορίες με στόχο τη διευκόλυνση των ΜΜΕ στη δραστηριοποίησή τους στις αγορές τρίτων χωρών και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ .

Ειδικότερα, η νέα πύλη Accesss2Markets περιέχει πληροφορίες προσαρμοσμένες ανά τρίτη χώρα και προϊόν (βάσει αναζήτησης με τον κωδικό HS) σχετικές με τους δασμολογικούς συντελεστές, τους κανόνες καταγωγής, τους συναφείς κανόνες/απαιτήσεις, τις τελωνειακές διαδικασίες, το φορολογικό καθεστώς, τα εμπορικά εμπόδια, τις εμπορικές ροές, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας τελωνείων και άλλων δημόσιων αρχών, τόσο στα κ-μ της ΕΕ, όσο και στους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ.

 

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν για το πώς οι εμπορικές συμφωνίες ρυθμίζουν τον τομέα των υπηρεσιών, τις συνθήκες για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε τρίτες χώρες και τις δυνατότητες συμμετοχής σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων.Πηγή: https://www.larisacitynews.gr/2020/11/accesss2markets.html
Follow us: larisacitynews on Facebook