Συνεχίζονται οι εργασίες της κατασκευής των θυροφραγμάτων στην κοινότητα Νίκης του Δήμου Κιλελέρ


Στο πλαίσιο της βελτίωσης των υποδομών των αντιπλημμυρικών έργων ο Δήμος Κιλελέρ προχωρά στην κατασκευή δύο θυροφραγμάτων σε κανάλι που βρίσκεται σε εκτός σχεδίου κτηματική περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Νίκης του Δήμου Κιλελέρ.

Το παραπάνω κανάλι λειτουργεί ως αποστραγγιστικό τη χειμερινή περίοδο, αποτρέποντας πλημμυρικά φαινόμενα και ως αρδευτικό το καλοκαίρι υποβοηθώντας την άρδευση των αγροτικών καλλιεργειών.

Τα θυροφράγματα κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο ανάδοχος του έργου εφαρμόζει τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της  μελέτης που εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, όπως αυτές περιγράφονται στα συνημμένα τεύχη ενώ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικές με την κατασκευή του έργου δίδονται από την επίβλεψη.

Οι εργασίες που  πραγματοποιούνται  περιλαμβάνουν, χωρίς κατ’ ανάγκη να περιορίζονται σ’ αυτές εργασίες χωματουργικές και σκυροδέτησης  οι οποίες περιγράφονται στον προϋπολογισμό εργασιών της τεχνικής περιγραφής του έργου.

Η απαιτούμενη δαπάνη εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 27.855,05 € και η δαπάνη για ΦΠΑ σε 6.685,21 €, ήτοι η συνολικά απαιτούμενη πίστωση είναι 34.540,26 €.

 

Την εξέλιξη των εργασιών στα θυροφράγματα είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Κιλελέρ Γιάννης Μπακαλόπουλος, Βάνα Χλιάπη – Γκουνιαρούδη και Αλέκος Χονδρονάσιος, η δημοτική σύμβουλος Ελένη Ζωιοπούλου, ο πρόεδρος και το μέλος του ΤΣ της κοινότητας Νίκης  Γιώργος Τσικόπουλος και Δημήτρης Αραμπατζής και ο πρώην πρόεδρος της ίδιας κοινότητας Δημήτρης Τσικόπουλος.Πηγή: https://www.larisacitynews.gr/2020/11/blog-post_25.html
Follow us: larisacitynews on Facebook