Περιφέρεια Θεσσαλίας: Οι μετρήσεις του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας σε Λάρισα και ΒόλοΟι μετρήσεις του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στη Λάρισα

Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στην πόλη της Λάρισας, όπως δείχνουν τα στοιχεία του σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος:

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού που είναι εγκατεστημένος στο διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα αιωρούμενα σωματίδια pm 10 κατέγραψαν στις 12 Νοεμβρίου μέσο όρο τιμών 67 μg/m3, στις 13 Νοεμβρίου μέσο όρο τιμών 33 μg/m3, στις 14 Νοεμβρίου μέσο όρο τιμών 52 μg/m3 και στις 15 Νοεμβρίου μέσο όρο τιμών 52 μg/m3.

Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr/

 

Οι μετρήσεις του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στο Βόλο

Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος:
Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια pm 10 κατέγραψαν στις 12 Νοεμβρίου μέσο όρο τιμών 31 μg/m3, στις 13 Νοεμβρίου μέσο όρο τιμών 35 μg/m3, στις 14 Νοεμβρίου μέσο όρο τιμών 42 μg/m3 και στις 15 Νοεμβρίου μέσο όρο τιμών 40 μg/m3.

Τα pm 2,5 κατέγραψαν στις 12 Νοεμβρίου μέσο όρο τιμών 21 μg/m3, στις 13 Νοεμβρίου μέσο όρο τιμών 23 μg/m3, στις 14 Νοεμβρίου μέσο όρο τιμών 29 μg/m3 και στις 15 Νοεμβρίου μέσο όρο τιμών 29 μg/m3.

Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, το όριο για τα pm 2,5 είναι 25 μg/m3 (μέση ετήσια τιμή).

Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr


Πηγή: https://www.larisacitynews.gr/2020/11/blog-post_847.html
Follow us: larisacitynews on Facebook