Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας


Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας, αποβλέποντας στην ομαλή εκτέλεση των εργασιών, επισκευής στηθαίων ασφαλείας στη Γέφυρα Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυμάτων Πρόσβασης (AVMS), επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Νότιας Α/Κ. Λάρισας την εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, αποφάσισε:

Τις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Π.Ε.Ο. ΑθηνώνΘεσσαλονίκης, στο τμήμα Νότιας Α/Κ. Λάρισας (Νίκαιας)-Λάρισα, με περιορισμό του πλάτους κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις, για την Πέμπτη (26-11-2020) ή εναλλακτικά την Παρασκευή (27-11-2020), από ώρα 07:30΄ έως 16:00΄ σε περίπτωση ακύρωσης των εργασιών λόγω καιρικών φαινόμενων την Πέμπτη (26-11-2020), για την εκτέλεση εργασιών επισκευής στηθαίων ασφαλείας στη Γέφυρα Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυμάτων Πρόσβασης (AVMS).

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός λωρίδας πλάτους 5,00 μέτρων στην εξωτερική πλευρά της κατεύθυνσης προς Λάρισα σε μήκος 100 μέτρων, με ταυτόχρονη μείωση του πλάτους κυκλοφορίας και των δύο κατευθύνσεων στα 3,25 μέτρα.

 

Η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση που θα τοποθετηθεί από την εταιρεία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

Η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία την πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής και τα Εγχειρίδια Λειτουργίας, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων τόσο στην περιοχή αποκλεισμού της κυκλοφορίας, όσο και κατά μήκος της εναλλακτικής διαδρομής.

Με μέριμνα της «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.», θα πρέπει να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιηθείσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με το προσφορότερο τρόπο από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.Πηγή: https://www.larisacitynews.gr/2020/11/blog-post_814.html
Follow us: larisacitynews on Facebook