Οι μετρήσεις του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στο Βόλο


Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος:

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού  που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια  pm 10 κατέγραψαν στις 3 Δεκεμβρίου  μέσο όρο τιμών 21 μg/m3, στις 4   Δεκεμβρίου μέσο όρο τιμών 38 μg/m3, στις 5   Δεκεμβρίου μέσο όρο τιμών 46  μg/m3 και στις 6 Δεκεμβρίου   μέσο όρο τιμών  35 μg/m3.

Τα pm 2,5 κατέγραψαν στις 3 Δεκεμβρίου  μέσο όρο τιμών 15 μg/m3, στις 4 Δεκεμβρίου   μέσο όρο τιμών 32 μg/m3,  στις 5  Δεκεμβρίου   μέσο όρο τιμών 38 μg/m3και στις 6  Δεκεμβρίου  μέσο όρο τιμών  28  μg/m3.

Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία,  το όριο για τα pm 2,5  είναι  25 μg/m3 (μέση ετήσια τιμή).
[ads-post] 
Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr