Νέες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Καρδίτσας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας


Ξεκινούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι εργασίες για την αποκατάσταση της βατότητας σε τμήματα του επαρχιακού δικτύου του Δήμου Καρδίτσας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγορατσός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου  «Αποκατάσταση βατότητας στο Οδικό τμήμα από διασταύρωση Επ.6 προς Παλαιοζογλόπι, Γιαννουσέικα και προς Κούτσουρο και από Επ. Οδό 1 προς Δαφνοσπηλιά και Μολόχα καθώς και στο πεδινό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Καρδίτσας λόγω καταστροφών από το καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ». Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 780.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Συνεχίζουμε καθημερινά να εργαζόμαστε προκειμένου να υλοποιήσουμε όλα εκείνα τα απαραίτητα έργα προκειμένου να επαναφέρουμε την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας σε ακόμη καλύτερη θέση απ’ ότι ήταν πριν από την καταστροφή» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Σήμερα υπογράφουμε άλλη μια σύμβαση που αφορά παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε τμήματα του επαρχιακού δικτύου του Δήμου Καρδίτσας. Το συγκεκριμένο έργο έρχεται να προστεθεί στα έργα άνω των 10 εκατ. ευρώ που έχει ολοκληρώσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για  την αποκατάσταση των προσβάσεων σε σημεία του οδικού δικτύου της Π.Ε. Καρδίτσας που υπέστησαν ζημιές από το χαοτικό καιρικό φαινόμενο ΙΑΝΟΣ» προσθέτει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
[ads-post] 
Οι παρεμβάσεις

Το έργο αφορά την κατασκευή εργασιών αποκατάστασης ζημιών που προήλθαν από τις καταστροφές που προκλήθηκαν την 18η και 19η Σεπτεμβρίου 2020 από το καιρικό φαινόμενο «ΙΑΝΟΣ». Συγκεκριμένα προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης της βατότητας στο Οδικό τμήμα από διασταύρωση της επαρχιακής οδού Καρδίτσας – ραχούλας – Αμάραντου προς Παλαιοζογλόπι, Γιαννουσέικα και προς Κούτσουρο και από την Επαρχιακή Οδό Καρδίτσας – Κέδρος προς Δαφνοσπηλιά και Μολόχα καθώς και στο πεδινό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Καρδίτσας, με σκοπό να εξασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι οι εξής:

1.         Άρση καταπτώσεων, καθαρισμός πρανών ανάντη και κατάντη και διαμόρφωση κοίτης χειμάρρων.

2.         Καθαρισμός  σωληνωτών οχετών από φερτά υλικά και αποκατάσταση αυτών όπου απαιτείται.

3.         Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και κιβωτοειδών οχετών.

4.         Κατασκευή και εγκιβωτισμός σωληνωτών οχετών.

5.         Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου σε διάφορα σημεία.

6.         Κατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας με 3Α.

7.         Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης.

Οι παραπάνω εργασίες αποσκοπούν στην επαναφορά του οδικού δικτύου στην αρχική του κατάσταση και όχι στην ουσιαστική τροποποίηση των χαρακτηριστικών του δρόμου ο οποίος παραμένει στην αρχική του γεωμετρία.