Ανάπλαση της περιοχής του παλαιού λιμεναρχείου στα Παλαιά του Βόλου από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας


Την έγκριση για την υπογραφή της σύμβασης του έργου της ανάπλασης της περιοχής του Παλαιού Λιμεναρχείου στα Παλαιά του Βόλου έδωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Το έργο είναι προϋπολογισμού 626.322 ευρώ με Δικαιούχο τον Δήμο Βόλου και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου που εκπόνησε και χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά την ανάπλαση περιοχής του Παλαιού Λιμεναρχείου στα Παλαιά του Βόλου, σε έκταση 4.867 τ.μ..

«Σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 και το Δήμαρχο Αχιλλέα Μπέο, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να προσφέρουμε όλοι μαζί προς τους συνανθρώπους μας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστος. «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με σχέδιο, στρατηγική  και προγραμματισμό δημιούργησε τα εργαλεία προκειμένου να αναμορφώσουμε και να συγχρονίσουμε τις πόλεις μας με την εποχή μας. Η ανάπτυξη και οι θέσεις εργασίας έρχονται μέσα από πόλεις σύγχρονες, που απαντούν στις απαιτήσεις της εποχής μας.

Οι αναπλάσεις αυτές συμβάλλουν στην ενίσχυση του οικολογικού αποτυπώματος ενώ προωθούν την ανάπτυξη της πόλης με βασικό άξονα τη δημιουργία βιώσιμων και ασφαλών δημόσιων χώρων για τους πολίτες» προσθέτει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
[ads-post] 
Το έργο

Οι παρεμβάσεις αφορούν σε:

α) διαμόρφωση σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας των οδών Μητροπολίτη Γρηγορίου (από την Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Πυράσσου), Μελούνας, Σαρανταπόρου (από την οδό Μητροπολίτη Γρηγορίου έως την οδό Φερρών) και

β) ανάπλαση υφιστάμενων πεζοδρομίων με πρόβλεψη οριζόντιας και κατακόρυφης προσβασιμότητας με επέκταση των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού Μητροπολίτη Γρηγορίου (από την οδό Σαρανταπόρου έως την οδό Γρ. Λαμπράκη), γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο, εκατέρωθεν της οδού Γρ. Λαμπράκη (από την οδό Μελούνας έως την οδό Μητροπολίτη Γρηγορίου), εκατέρωθεν της διάβασης στη Γρ. Λαμπράκη με Μητροπολίτη Γρηγορίου, εκατέρωθεν της οδού Παπακυριαζή, (από την οδό Αλμυρού έως την οδό Λήμνου) και εκατέρωθεν της οδού Αλμυρού, (από την οδό Παπακυριαζή έως την οδό Βοϊβης).

Ειδικότερα, οι εργασίες για τις οδούς ήπιας κυκλοφορίας περιλαμβάνουν καθαίρεση και τεμαχισμό οπλισμένων σκυροδεμάτων των υφιστάμενων πεζοδρομίων, ρείθρου και κρασπέδου, αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, γενική εκσκαφή, τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων, κατασκευή βάσης οδοστρωσίας, υπόβαση από σκυρόδεμα, επίστρωση με κυβόλιθους στα πεζοδρόμια και στο τμήμα της οδού ήπιας κυκλοφορίας, τοποθέτηση τετράγωνων αντιολισθηρών πλακών οδηγού όδευσης τυφλών κίτρινου χρώματος, τοποθέτηση φιλέτων από μάρμαρο σκληρό στα πεζοδρόμια, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου για την απόκτηση αδρής επιφάνειας.

Οι εργασίες για την ανάπλαση των πεζοδρομίων περιλαμβάνουν καθαίρεση και τεμαχισμό σκυροδεμάτων των υφιστάμενων πεζοδρομίων, του υφιστάμενου ρείθρου και κρασπέδου όπου απαιτείται, τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων, υπόβαση από σκυρόδεμα όπου απαιτείται, τοποθέτηση τσιμεντοπλακών, τοποθέτηση πλακών από μάρμαρο σκληρό όπου απαιτείται, τοποθέτηση τετράγωνων αντιολισθηρών πλακών οδηγού όδευσης τυφλών κίτρινου χρώματος, αποξήλωση παλιού ασφαλτικού και ασφαλτόστρωση νέου όπου πραγματοποιείται επέκταση των πεζοδρομίων και μείωση του οδοστρώματος.

Επιπλέον θα κατασκευαστούν καθίσματα από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, θα τοποθετηθεί αστικός εξοπλισμός και θα επανατοποθετηθούν οι πινακίδες οδικής σήμανσης.

Η ανάπλαση της περιοχής αποσκοπεί στην αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων και του αστικού περιβάλλοντος, στην ενθάρρυνση της ήπιας μορφής κυκλοφορίας στο εσωτερικό της πόλης, στην αύξηση των χώρων κυκλοφορίας για τους πεζούς, στην προσβασιμότητα των ΑμεΑ και ατόμων με άλλα κινητικά προβλήματα, στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου λόγω του περιορισμού της χρήσης των αυτοκινήτων και στη γενικότερη αναζωογόνηση της περιοχής παρέμβασης.