Ξεκινούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας έργα αποκατάστασης στο οδικό κύκλωμα της λίμνης Πλαστήρα


Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου

«Αποκατάσταση βατότητας στο οδικό τμήμα επ. οδός 10  έως Καρίτσα μετά τις καταστροφές της θεομηνίας  Ιανός», συνολικού προϋπολογισμού 370.000 ευρώ.  Το  επόμενο διάστημα ξεκινούν οι εργασίες σε συνολικό μήκος 3 χλμ στο οδικό κύκλωμα της λίμνης Πλαστήρα ενώ προβλέπεται και καθαρισμός ρεμάτων στην περιοχή παρέμβασης.

« Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καρδίτσας Κώστα Νούσιο, τους περιφερειακούς συμβούλους και τις τεχνικές μας υπηρεσίες, δίνουμε ασφαλή προσβασιμότητα στις περιοχές που έπληξε ο Ιανός. Παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής  όλων των αναγκών σε έργα υποδομής,   προχωρούν έργα πλήρους αποκατάστασης» δηλώνει ο  Περιφερειάρχης.
[ads-post] 

Το έργο

Προβλέπονται εργασίες χωματουργικών και  τεχνικών έργων και συγκεκριμένα:

- Καθαρισμός κοίτης ρεμάτων από μεταφερθέντα υλικά και επιχώσεις
- Καθαίρεση καταστραφεισών κοιτοστρώσεων από σκυρόδεμα
- Συμπλήρωση καταστραφέντων αναχωμάτων
- Κατασκευή νέων αναχωμάτων
- Άρση καταπτώσεων
- Κατασκευή οδοστρωσίας κατεστραμμένων τμημάτων οδών
- Κατασκευή τεχνικών έργων