Εστίαση: Προκήρυξη δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή | ΚΑΔ: 56.10, 56.29.20, 56.30

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: Επιχορήγηση της προμήθειας ενός θερμαντικού σώματος ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) εξωτερικού χώρου και μέχρι 100 ευρώ για κάθε θερμαντικό σώμα χωρίς ΦΠΑ. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση για ένα χώρο εστίασης ανέρχεται σε 5.000 €.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ : 04/01/2021 - 04/03/2021
[ads-post] 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ: https://heating-devices.mindev.gov.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.serreschamber.gr/seres/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=17785


GSHARE