Περιφέρεια Θεσσαλίας: Ξεκινάει τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου η Θεώρηση - Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ για το έτος 2021


Ξεκινάει από τη Δευτέρα 01 Φεβρουαρίου  και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2021 η  Θεώρηση - Χορήγηση  Δελτίων   Μετακίνησης  ΑΜΕΑ για το  έτος  2021.  

Η θεώρηση αφορά σε, άτομα με  ποσοστό  αναπηρίας  τουλάχιστον  67%, καθώς και στους συνοδούς των ολικά τυφλών, των βαριά νοητικά  καθυστερημένων  ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή  με  δείκτη  νοημοσύνης 34 και  κάτω, καθώς και των ατόμων με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) και με ετήσιο ατομικό εισόδημα μέχρι 23.000 ευρώ ή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου με αναπηρία 67% και πάνω που συνοικεί και βαρύνει το φορολογούμενο (εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω).

Στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και το αυτοτελώς φορολογούμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.