Υπογράφεται η σύμβαση για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης σε Βόλο-Ν. Ιωνία (δυτικός τομέας) με 5,3 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την υπογραφή της σύμβασης του έργου «Εκσυγχρονισμός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του πολεοδομικού συγκροτήματος των Ενοτήτων Βόλου και Νέας Ιωνίας για την εξασφάλιση επαρκούς ποσίμου νερού -Δυτικός Τομέας», προϋπολογισμού 5.330.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

Το έργο αφορά την κατασκευή νέων αγωγών ύδρευσης, με υλοποίηση νέων ζωνών ελέγχου σε τμήματα της χαμηλής ζώνης της Δημοτικής Ενότητας Βόλου και στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας. Το έργο του εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης στον Ανατολικό Τομέα Βόλου - Νέας Ιωνίας, συνολικού προϋπολογισμού 9,16 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, έχει ξεκινήσει.


Οριοθέτηση
Η περιοχή του έργου οριοθετείται περιμετρικά:
-στο κέντρο της Δημοτικής Ενότητας Βόλου, από τον χείμαρρο Κραυσίδωνα (δυτικά), την οδό Αναλήψεως (βόρεια), την οδό Βασσάνη (ανατολικά) και την ακτογραμμή (νότια).
-στην περιοχή της Νέας Ιωνίας από τις οδούς Ιερολοχιτών, Μάρκου Μπότσαρη, Μαιάνδρου, Βενιζέλου, Εθνικών Αγώνων, Ικάρων, Μανδηλαρά Νικηφόρου και Παρασκευοπούλου.
8 αυτόνομες ζώνες ελέγχου
Ο λειτουργικός διαχωρισμός του υφιστάμενου δικτύου σε αυτόνομες ζώνες λειτουργίας και ελέγχου έχει ως εξής:
-4 ζώνες ελέγχου για την περιοχή της Δ.Ε. Βόλου (Χ-01, Χ-02. Χ-03 και Χ-04) και
-4 ζώνες ελέγχου για την περιοχή της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας (ΝΙ-01, ΝΙ-02, ΝΙ-03 και ΝΙ-04).
Με προηγούμενη σύμβαση έχει κατασκευαστεί το μεγαλύτερο τμήμα των Ζωνών ΝΙ-01 και ΝΙ-04 της περιοχής Νέας Ιωνίας. Σε αυτές τις δύο ζώνες θα διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την ολοκλήρωση τους και την παράδοση σε λειτουργία.

Το έργο
Το έργο περιλαμβάνει:
- Τοποθέτηση νέων αγωγών στο δίκτυο ύδρευσης και σύνδεση με τους υφιστάμενους, περιλαμβανομένου κάθε προβλεπόμενου από τη μελέτη τροφοδοτικού αγωγού νέας Ζώνης.
- Κατασκευή διατάξεων ελέγχου εισόδου στις νέες ζώνες.
-Τοποθέτηση συσκευών ελέγχου του δικτύου και συναφών έργων, συμπεριλαμβανομένων συσκευών ελέγχου παροχής και πίεσης, δικλείδων, μετρητών παροχής και συστημάτων καταγραφής και μετάδοσης δεδομένων.
-Κατασκευή πλήρους συστήματος τηλεποπτείας - τηλεχειρισμού των προβλεπόμενων νέων Ζωνών της μελέτης, περιλαμβανομένου του Κέντρου Ελέγχου αυτών (ΚΕΛ).
- Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων του νέου δικτύου.
-Χωματουργικές εργασίες για τα ανωτέρω, καθώς και αποκαταστάσεις ασφαλτοστρωμένων δρόμων, κρασπέδων και πεζοδρομίων.

Αγωγοί
Οι αγωγοί που προβλέπεται να κατασκευαστούν θα είναι από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς, PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MSR 10 = MPa) και συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, ονομαστικής πίεσης 10 ατμόσφαιρες, κατάλληλους για ύδρευση πόσιμου νερού, σύμφωνα με το σχέδιο τυπικών διατομών τοποθέτησης των αγωγών. Η διάμετρος των νέων αγωγών κυμαίνεται από Φ90 έως Φ355.