64 χλμ στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αγιάς βελτιώνειη Περιφέρεια Θεσσαλίας με νέα έργα 2,5 εκατομμυρίων ευρώΤέσσερα νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.565.000 ευρώ για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε 64 χιλιόμετρα επαρχιακού δικτύου στο Δήμο Αγιάς δρομολογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας έδωσε την έγκριση για την δημοπράτηση των έργων:
-Αποκατάσταση της επαρχιακής οδού 8, στο τμήμα από το Στόμιο έως το Ομόλιο, μήκους 6,3 χλμ. με προϋπολογισμό 1.050.000 ευρώ
-Αποκατάσταση της επαρχιακής οδού 4, στο τμήμα από τον οικισμό Δήμητρα έως τον οικισμό Ανατολή, συνολικού μήκους 17,6 χλμ. με προϋπολογισμό 460.000 ευρώ
-Αποκατάσταση στην επαρχιακή οδό 5 Αγιά - Καλαμάκι προς Κανάλια και Βόλο, από το 23ο χλμ της επαρχιακής οδού Λαρίσης - Αγιάς και δια Πλασιάς και Καστρίου, συνολικού μήκους 21,2 χλμ με προϋπολογισμό 610.000 ευρώ και
-Αποκατάσταση στην επαρχιακή οδό 7 Καλαμάκι – Σκλήθρο, συνολικού μήκους 18,8 χλμ. με προϋπολογισμό 445.000 ευρώ.

«Σε συνεργασία με το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα και τις τεχνικές μας υπηρεσίες αξιοποιούμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτουμε και επενδύουμε σε χρήσιμα έργα για την ασφαλή κυκλοφορία των ανθρώπινων κοινοτήτων και την ομαλή διακίνηση των εμπορευμάτων» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει ένα από τα πιο ασφαλή και σύγχρονα οδικά δίκτυα στη χώρα και δε σταματά να σχεδιάζει και να υλοποιεί νέα έργα με ενσυναίσθηση, ικανοποιώντας στις επιθυμίες και τις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Τα έργα

- Στο οδικό τμήμα από το Στόμιο έως το Ομόλιο, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν:
-γενικές εκσκαφές, διάνοιξη τάφρων.
-καθαρισμό και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος.
-καθορισμό ρεμάτων σε θέσεις συμβολής με οδούς.
-καθαρισμό υπαρχόντων τεχνικών, ενίσχυση και επισκευή φρεατίων και τεχνικών εισόδου και εξόδου.
-κατασκευή σωληνωτών διαφόρων διατομών εγκάρσια και κατά μήκος της οδού για την παροχέτευση ομβρίων και την αποκατάσταση παρόδιων προσβάσεων.
-εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών στρώσεων σε σημεία που εμφανίζονται έντονες ρηγματώσεις - καθιζήσεις.
-εργασίες αποκατάστασης - βελτίωσης - συμπλήρωσης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης καθώς και στηθαίων ασφαλείας με βάση τα χαρακτηριστικά των οδών.

-Στα υπόλοιπα οδικά τμήματα, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν:
-καθαρισμό τριγωνικής τάφρου,
-εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών στρώσεων σε σημεία που εμφανίζονται ρηγματώσεις -καθιζήσεις.
-αποκατάσταση - βελτίωση - συμπλήρωση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης καθώς και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr