Οι μετρήσεις του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στο Βόλο


Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος:

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού  που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια  pm 10 κατέγραψαν στις 13 Ιανουαρίου   μέσο όρο τιμών 27 μg/m3, στις 14 Ιανουαρίου  μέσο όρο τιμών 27 μg/m3,  στις 15 Ιανουαρίου  μέσο όρο τιμών 19 μg/m3,  στις 16  Ιανουαρίου  μέσο όρο τιμών 16 μg/m3,  στις 17  Ιανουαρίου    μέσο όρο τιμών 30 μg/m3 και  στις 18  Ιανουαρίου    μέσο όρο τιμών  31 μg/m3.

Τα pm 2,5 κατέγραψαν στις 13 Ιανουαρίου μέσο όρο τιμών 20 μg/m3, στις 14 Ιανουαρίου μέσο όρο τιμών  22 μg/m3, στις 15 Ιανουαρίου  μέσο όρο τιμών 15 μg/m3, στις 16 Ιανουαρίου μέσο όρο τιμών 16 μg/m3,  στις 17  Ιανουαρίου    μέσο όρο τιμών  27 μg/m3 και  στις 18  Ιανουαρίου  μέσο όρο τιμών  25 μg/m3.

Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία,  το όριο για τα pm 2,5  είναι  25 μg/m3 (μέση ετήσια τιμή).

Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr