Βελτιώνει τον δρόμο στον Άγιο Δημήτριο και σε άλλα σημεία της Π.Ε. Καρδίτσας η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό η σύμβαση του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Καρδίτσας» προϋπολογισμού 246.000 ευρώ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και αφορά εργασίες  βελτίωσης της οδού στον Άγιο Δημήτριο στην περιοχή  «Δοβρούτσι» με κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών όπως τοιχία αντιστήριξης, επενδεδυμένων τάφρων και σωληνωτών αγωγών για την απορροή των ομβρίων υδάτων. 

Επίσης αναμένεται να αποκατασταθούν προβλήματα σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Π.Ε. Καρδίτσας, με εργασίες οδοστρωσίας όπως υπόβαση, βάση και ασφαλτοτάπητας δεδομένου ότι πλέον έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες προκλήθηκαν από τον μεσογειακό κυκλώνα Ιανός.