Δημοπρατείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η αντικατάσταση του Σταθμού παρακολούθησης της ατμόσφαιρας στο Βόλο


Δημοπρατείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το έργο «Αντικατάσταση του σταθμού παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Βόλο και αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος τηλεμετάδοσης των δεδομένων μέτρησης», προϋπολογισμού 148.800 ευρώ με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Πράσινο Ταμείο.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η Περιφέρεια με τα περισσότερα έργα και μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων Δωροθέα Κολυνδρίνη, συνεργαζόμαστε με καταξιωμένους ειδικούς επιστήμονες  και πιστοποιημένα εργαστήρια γιατί μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα και  εργαλεία πίεσης για τη διόρθωση και θεραπεία των προβλημάτων. Ο Βόλος είναι η πόλη με το μεγαλύτερο αριθμό μετρητών ποιότητας της ατμόσφαιρας στη χώρα,  αναλογικά με τον  πληθυσμό του. Ήδη έχουν δημοπρατηθεί 6 νέοι Σταθμοί Μέτρησης, προχωράμε στην αντικατάσταση του  Σταθμού που ανήκει στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) και ένας κινητός Σταθμός  λειτουργεί στη ΔΕΣΕ (σύνολο 8). Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε λύση,  οι Υπηρεσίες μας έχουν  εντολή μηδενικής ανοχής προς τους ρυπαντές και στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχουμε πάρει 4 αποφάσεις κατά της καύσης SRF» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.  

Αντικείμενο του έργου  είναι η αντικατάσταση του σταθμού παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Βόλο και αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος τηλεμετάδοσης των δεδομένων μέτρησης, ο οποίος ανήκει στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο αναβάθμισης και επέκτασης των σταθμών του δικτύου.

Η προμήθεια αποσκοπεί στην αναβάθμιση του και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ ) με στόχο:

- τη μέτρηση και άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων

- την παρακολούθηση της ποιότητας ατμόσφαιρας και σε άλλες περιοχές με βάση την οδηγία 2008/50/ΕΚ αλλά και με βάση τα συμπεράσματα της χαρτογράφησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την εγκατάσταση ορθολογικά χωροθετημένων σταθμών στον Ελλαδικό χώρο

- τη διασφάλιση της ορθότητας και πληρότητας των στοιχείων που αποστέλλονται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
[ads-post] 
Ο νέος εξοπλισμός

 Η προμήθεια του εξοπλισμού χωρίζεται σε 2 τμήματα και αφορά:

ΤΜΗΜΑ Α

1. Πλήρης κλωβός για την εγκατάσταση του υφιστάμενου και νέου εξοπλισμού των σταθμών (όργανα,

συσκευές, διατάξεις κλπ).

2. Σύστημα δειγματοληψίας.

3. Μετεωρολογικό σύστημα.

4. Αναλυτής οξειδίων του αζώτου (NOx).

5. Αναλυτής διοξειδίου του θείου (SO2).

6. Αναλυτής όζοντος (O3).

7. Αναλυτής μονοξειδίου του άνθρακα (CO).

8. Αναλυτής αρωματικών υδρογονανθράκων (ΒΤΕΧ)

9. Σύστημα βαθμονόμησης.

10. Απομάκρυνση του παλαιού κλωβού με τον εξοπλισμό που δεν βρίσκεται σε λειτουργία.

ΤΜΗΜΑ Β

1. Μονάδα συλλογής και τοπικής επεξεργασίας μετρήσεων (DataLogger).

2. Λογισμικό Συλλογής, Διαχείρισης και Δημιουργίας Αναφορών των δεδομένων του σταθμού μέτρησης.