Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί το Δήμο Κιλελέρ για το σχεδιασμό χώρων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων


Θανάσης Νασιακόπουλος:

Η καθημερινότητα των πόλεων είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να γίνει περισσότερο φιλική στο περιβάλλον.

Ο Δήμος Κιλελέρ εντάχθηκε στον κατάλογο των δικαιούχων προς χρηματοδότηση Φορέων Εκπόνησης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», προϋπολογισμού 39.680,00 € του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» του Πράσινου Ταμείου.

Στο παραπάνω  πρόγραμμα, ο Δήμος Κιλελέρ είχε υποβάλλει σχετική πρόταση με την 312/2020 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής.

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κιλελέρ.

Αναμένοντας την δυναμική είσοδο της ηλεκτροκίνησης το επόμενο διάστημα, σχεδιάζεται ήδη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου η  χωροθέτηση των πρώτων σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης οχημάτων με αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων.  Τα σημεία αυτά δεν θα καταλαμβάνουν πολύ κοινόχρηστο χώρο.  Ωστόσο, προβλέπεται  να υπάρχει η δυνατότητα κάποιος πολίτης να σταθμεύει εκεί για όση ώρα απαιτείται για τη φόρτιση του οχήματός του.

Παράλληλα ο απώτερος σχεδιασμός του Δήμου περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, και την προμήθεια τόσο αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου αλλά και ηλεκτρικά υποβοηθούμενων μηχανημάτων έργου για την τεχνική του υπηρεσία.

Ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος εξ αφορμής της χρηματοδότησης του προγράμματος  του Σ.Φ.Η.Ο. δήλωσε σχετικά:

Οι Δήμοι αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο κατά τη μετάβαση στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Βαδίζοντας σε αυτή τη νέα εποχή ως Δήμος Κιλελέρ, διεκδικήσαμε και πετύχαμε να εντάξουμε την υλοποίηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, που υλοποιείται από το Πράσινο Ταμείο.

Ο Δήμος Κιλελέρ επιδιώκοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του  δίνει έμφαση στον πράσινο τρόπο μετακίνησης, με απώτερο σκοπό την υλοποίηση του σχεδίου μέσα στο 2021 για τη δημιουργία  θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που αντιστοιχούν βάσει νομοθεσίας στον αριθμό των μόνιμων κατοίκων. Έχει ήδη δρομολογήσει τις δικές του ενέργειες, ώστε να είναι μεταξύ εκείνων που θα εκπονήσουν, σε πρώτο στάδιο, τα συγκεκριμένα σχέδια. Η καθημερινότητα των πόλεων είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να γίνει περισσότερο φιλική στο περιβάλλον. Η προετοιμασία μας για την είσοδο της ηλεκτροκίνησης σε αυτή οδήγησε στην πρώτη θετική απόφαση του Πράσινου Ταμείου με την χρηματοδότηση των 39.680,00 €. Οι πόλεις του μέλλοντος σχεδιάζονται σήμερα. Αυτό κάνει και ο Δήμος Κιλελέρ.
Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr