24 νέα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια στην Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων με χρηματοδότηση 1,8 εκατ. ευρώ από το Leader του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020


Είκοσι τέσσερις νέες ιδιωτικές επενδύσεις στη Μαγνησία και τις Σποράδες,  εντάσσονται με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού στο  Leader  του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, με χρηματοδότηση 1.863.653,27  ευρώ.  Πρόκειται για νέα επενδυτικά σχέδια  που στοχεύουν στην εισαγωγή σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής, στον εκσυγχρονισμό  τουριστικών καταλυμάτων σε αγροτικές περιοχές και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

« Σε συνεργασία με τον πρόεδρο Πατή Κουτσάφτη  και τους εργαζομένους της Εταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου ΕΑΠ Α.Ε. που διαχειρίζεται το  πρόγραμμα Leader  στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων  και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020,  χρηματοδοτούμε με 1,8 εκατομμύριο ευρώ  24 νέα επιχειρηματικά σχέδια που οδηγούν σε επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 3.284.523,521 εκατομμυρίων ευρώ» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. « Σε μια δύσκολη εποχή για την κοινωνία και την οικονομία, αξιοποιούμε τους πόρους του  Leader, για να στηρίξουμε τα επενδυτικά σχέδια ανθρώπων  που δεν σταματούν να ονειρεύονται, να  παράγουν και να δημιουργούν.   Οι νέες επενδύσεις που χρηματοδοτούμε,  φέρνουν  προστιθέμενη αξία στις τοπικές κοινωνίες, συντηρούν και δημιουργούν θέσεις εργασίας, ενισχύουν το τουριστικό απόθεμα και συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Τα 24 νέα επενδυτικά σχέδια

ΔΡΑΣΗ 19.2.1
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.1.1
α/α
Κωδικός Έργου  ΠΣΚΕ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
1
LD371-0056775
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΦΥΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
12.060,00
12.060,00
2
LD371-0056901
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
12.900,00
12.900,00
3
LD371-0056613
ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
16.300,00
16.300,00
4
LD371-0054178
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΣΤΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ
14.173,43
14.173,43
 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ  19.2.1.1
55.433,43
55.433,43

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.1.2
α/α
Κωδικός Έργου  ΠΣΚΕ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
1
LD371-0056482
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ & ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ
12.900,00
12.900,00
2
LD371-0056614
ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΜΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
16.300,00
16.300,00
3
LD371-0056843
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
12.060,00
12.060,00
4
LD371-0054184
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
10.544,35
10.544,35
 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ  19.2.1.2
51.804,35
51.804,35
 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ  19.2.1
107.237,78
107.237,78
 
ΔΡΑΣΗ 19.2.2
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.2.3
α/α
Κωδικός Έργου  ΠΣΚΕ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
1
LD371-0056684
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ
229.593,25
149.235,61
2
LD371-0056924
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΠΗΛΙΟΥ
113.894,37
74.031,34
3
LD371-0055766
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΣΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΩΠΗ ΜΗΛΕΩΝ
113.894,37
74.031,34
4
LD371-0056282
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΓΑΤΖΕΑ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
90.225,44
58.646,50
 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ  19.2.2.3
547.607,43
355.944,79

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.2.4
α/α
Κωδικός Έργου  ΠΣΚΕ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
1
LD371-0056617
Εκσυγχρονισμός εργαστηρίου παραγωγής αρτοποιημάτων
144.105,38
93.668,43
2
LD371-0056928
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ
39.575,50
25.724,07
 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ  19.2.2.4
183.680,88
119.392,50

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ  19.2.2
731.288,31
475.337,29

ΔΡΑΣΗ 19.2.3
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.3.1
α/α
Κωδικός Έργου  ΠΣΚΕ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
1
LD371-0050460
ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΤΟ ΑΕΡΙΝΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
499.197,58
249.598,79
2
LD371-0056473
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΛΟΞΙΔΟΥ ΣΤΗΝ ΔΡΑΚΕΙΑ ΠΗΛΙΟΥ
198.370,41
99.185,19
3
LD371-0056902
ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ
272.297,51
136.148,73
4
LD371-0050832
IΔΡΥΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ – ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟΥ
314.540,10
157.270,05
 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ  19.2.3.1
1.284.405,60
642.202,76

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.3.3
α/α
Κωδικός Έργου  ΠΣΚΕ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
1
LD371-0056277
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΝΑ ΑΜΑΝΙΤΑ ΜΕ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
242.846,51
133.565,56
2
LD371-0056919
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
280.557,50
154.306,62
3
LD371-0056950
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΜΗΛΙΕΣ ΠΗΛΙΟΥ
249.473,47
137.210,40
4
LD371-0056846
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
188.657,29
103.761,50
5
LD371-0055091
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
53.522,06
29.437,11
6
LD371-0053546
ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
146.535,00
80.594,25
 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ  19.2.3.3
1.161.591,83
638.875,44

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ  19.2.3
2.445.997,43
1.281.078,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
3.284.523,52
1.863.653,27