Ενισχύονται οι ΜΕΘ - 29 θέσεις γιατρών και 88 νοσηλευτών στην 5η ΥΠΕ


Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη κατανέμονται 29 νέες οργανικές θέσεις γιατρών και 88 νοσηλευτών για τις ΜΕΘ των νοσοκομείων της 5ης ΥΠΕ,  από τις οποίες 5 θέσεις γιατρών και 32 θέσεις νοσηλευτών δίνονται για τις ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Πρόκειται για θέσεις γιατρών ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας.

Η κατανομή έχει ως εξής:

ΠΓΝ Λάρισας 5 θέσεις

ΓΝ Λάρισας 5 θέσεις

ΓΝ Βόλου Μία θέση

ΓΝ Καρδίτσας 4 θέσεις

ΓΝ Τρικάλων 4 θέσεις

ΓΝ Λαμίας 7 θέσεις

ΓΝ Χαλκίδας 3 θέσεις

Οι οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού κατανέμονται ως εξής:

ΠΓΝ Λάρισας  ΤΕ νοσηλευτικής 28, ΔΕ βοηθών νοσηλευτικής 4

ΓΝ Λάρισας ΠΕ νοσηλευτικής 4, ΤΕ νοσηλευτικής 28

ΓΝ Καρδίτσας ΠΕ νοσηλευτικής 2, ΤΕ νοσηλευτικής 6

ΓΝ Τρικάλων ΤΕ νοσηλευτικής 10, ΔΕ βοηθών νοσηλευτικής 6

Οι συγκεκριμένες θέσεις προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις των ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ της Ιατρικής Υπηρεσίας και των αντίστοιχων κατηγοριών και κλάδων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του κάθε Νοσοκομείου.


Πηγη: Ελευθερία (Δημ. Κατσανάκης)