Η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. αναζητά κατάλληλο προσωπικόΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. αναζητά για πλήρη απασχόληση:

- Εργατικό δυναμικό για εργασίες χλοοκοπής/ πλυσίματος και κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων
- Οδηγούς με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
- Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (με αντίστοιχη άδεια)

Τηλ. επικοινωνίας: 2693023883
Emailalexspyropoulos20@gmail.com