Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς σχετικά με την εγκατάσταση αιολικών σταθμών στην περιοχή του ΚισσάβουΤο Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς με την υπ’ αριθμ. 18/2021 απόφασή του, ενέκρινε και εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα:
 
ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 
σχετικά με την εγκατάσταση αιολικών σταθμών στην περιοχή του Κισσάβου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς με αφορμή τη θετική γνωμοδότηση που έλαβαν από το Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) οι αιολικοί σταθμοί στις θέσεις α) «ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ - ΜΙΚΡΗ ΠΛΑΚΑ - ΦΩΤΕΙΝΗ - ΠΑΤΟΥΣΑ - ΜΑΓΟΥΛΑ – ΜΑΣΚΑ» και β) «ΓΙΔΟΒΟΣΚΗ - ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ» του Δήμου ΑΓΙΑΣ, ζητάμε:

- Πάγωμα όλων των αδειών από τη ΡΑΕ όπως και λοιπών αδειοδοτήσεων έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
- Τεκμηρίωση της υπάρχουσας κατάστασης ως προς τους τιθέμενους εθνικούς στόχους για τις ΑΠΕ και την ανάλυση του βαθμού επίτευξης αυτών έως σήμερα από τους πλέον επίσημους φορείς.
- Ενεργή συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τη διαβούλευση της αξιολόγησης και αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ και ικανός χρόνος διάρκειας αυτής ώστε να υποβληθούν τεκμηριωμένα οι απόψεις όλων των φορέων.
- Αναθεώρηση των αντισταθμιστικών ωφελημάτων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, τόσο πριν την κατασκευή των έργων όσο και κατά την λειτουργία τους, με αύξηση του προβλεπόμενου σήμερα ποσοστού 3% επί των εσόδων. Να εξορθολογιστεί ο τρόπος απόδοσης αυτών των οικονομικών ωφελημάτων ώστε να κατευθύνονται συνολικά στις περιοχές που θίγονται από τα αιολικά έργα και όχι μόνο στις Κοινότητες που φιλοξενούν τις ανεμογεννήτριες.
- Να χρηματοδοτηθεί ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης για κάθε κοινότητα στην οποία υπάρχει το ενδιαφέρον
- Απαίτηση για τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών κατά τη διαδικασία της αδειοδότησης έργων ΑΠΕ.
- Υψομετρικό «κατώφλι» 1.000 μέτρων, άνω του οποίου να μη δύναται η εγκατάσταση αιολικών σταθμών . Ο εν λόγω περιορισμός να ισχύσει μόνο εφόσον δεν γίνει αποδεκτό το αίτημα για την αποφασιστική γνώμη των Δήμων στις αιτήσεις εγκατάστασης ΑΠΕ.
- Απαγόρευση εγκατάστασης έργων ΑΠΕ σε περιοχές όπως Εθνικά Πάρκα, Εθνικοί Δρυμοί και περιοχές Natura.
- Να δημιουργηθεί «κουμπαράς» με μέρος από τα ακαθάριστα έσοδα για κάθε έργο ΑΠΕ, ώστε με το πέρας της κάθε επένδυσης ο κάθε Δήμος να μπορεί με τα έσοδα αυτά να χρηματοδοτεί την αποκατάσταση του τοπίου.
- Την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών από ανεξάρτητους φορείς μη ελεγχόμενους από τις ανάδοχες εταιρίες
Για όλα τα παραπάνω, καλούμε την κυβέρνηση και κάθε αρμόδιο φορέα να απορρίψουν τα αιτήματα των εταιρειών και να σταματήσει επιτέλους η απειλή για το βουνό!! 

Καλούμε σε διαρκή ετοιμότητα τους κατοίκους των χωριών και κάθε ευαίσθητο πολίτη και να μην επιτρέψουν οποιαδήποτε ενέργεια που να αφορά στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στον   Κίσσαβο.

Ο Δήμος Αγιάς επιφυλάσσεται για τη χρήση κάθε νόμιμου μέσου σε ελληνικά και ευρωπαϊκά όργανα σε προάσπιση των ζητημάτων αυτών.

Το παραπάνω ψήφισμα να σταλεί στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Υπουργό Εσωτερικών και στη Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών και να κοινοποιηθεί στους βουλευτές του Νομού, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στον Συντονιστή Αποκεντρωμένη Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Επίσης να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο του Ν. Λάρισας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς
Αγιά 26/02/2021Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr