Δήμος Ελασσόνας: «Υποβολή αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση των πληγέντων»O Δήμος Ελασσόνας, ανακοινώνει ότι ξεκινά η υποβολή αιτημάτων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης των δημοτών που έχουν πληγεί από το σεισμό της 3ης Μαρτίου.
 
Η οικονομική ενίσχυση αφορά:

Α. Την εφάπαξ χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού 600 € σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του 

Β. Την εφάπαξ χορήγηση επιπλέον 600 € σε πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία των οποίων έχει πληγεί η κύρια κατοικία 

Γ. Την εφάπαξ χορήγηση επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών στην κύρια κατοικία των πληγέντων ή και την  αντικατάσταση της οικοσκευής τους. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν το ειδικό έντυπο-αίτηση που παραλαμβάνουν από το Δημαρχείο προσκομίζοντας και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση προς συμπλήρωση (διατίθεται στο Δημαρχείο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ελασσόνας www.dimoselassonas.gr )

2. Υπεύθυνη Δήλωση προς υπογραφή (διατίθεται στο Δημαρχείο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ελασσόνας www.dimoselassonas.gr 

3. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους για την επιβεβαίωση κύριας ιδιόκτητης μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας

• Τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9), για τους ιδιοκτήτες, ηλεκτρονικό ενοικιαστήριο για τους ενοικιαστές, Ε2 του ιδιοκτήτη για τους ενοίκους παραχωρημένης κατοικίας. 

• Στην περίπτωση πολλών δικαιούχων, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι συναινούν να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος την αίτηση και να λάβει την οικονομική ενίσχυση (χορηγείται η υπεύθυνη δήλωση με την αίτηση)    
• Λογαριασμός Ηλεκτρικού Ρεύματος 
• Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
• ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου
• Για τους πολύτεκνους επιπλέον  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Για ΑΜΕΑ επιπλέον Απόφαση έγκρισης ή Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ

‼ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 3-4-2021

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Δήμο Ελασσόνας κατόπιν ραντεβού (για αποφυγή συνωστισμού) στα παρακάτω τηλέφωνα 2493350245-2493350219-2493350251  
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Εναλλακτικά οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email: pronoia@dimoselassonas.grΌλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr