Εγγραφές μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
 
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α 25) οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών του φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου και των προνηπίων στο Νηπιαγωγείο, για το σχολικό έτος 2021-2022, πραγματοποιούνται από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.

 Συγκεκριμένα κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015 σε σχολεία σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας που ανήκουν. Οι διευθύνσεις  των Δημοτικών Σχολείων έχουν  αναρτήσει σε εμφανές σημείο της σχολικής μονάδας ή/και στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου ανακοίνωση με πληροφορίες σχετικά με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου, τις ώρες υποβολής των αιτήσεων και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση της εγγραφής. 
 
 Για τα Νηπιαγωγεία από 1η έως και 20 Μαρτίου κατατίθενται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις εγγραφής νηπίων για το σχολικό έτος 2021-22, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2017. Συγκεκριμένα οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1, της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://ift.tt/3fOtLQG . Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς ή κηδεμόνες που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο αυτό ή στο συστεγαζόμενο δημοτικό σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή.
 
Παρακαλούνται οι γονείς να προβούν άμεσα στη διαδικασία εγγραφών των τέκνων τους .

Αποτελεί ευθύνη των Διευθυντών/τριών των σχολικών μονάδων η μέριμνα για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)

ΔΠΕ ΛάρισαςΌλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr