Κωλυσιεργία στις Κρίσεις Γενικών Διευθυντών της Περιφέρειας Θεσσαλίας


Σε έγγραφο του Συλλόγου Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Υπουργείο Εσωτερικών, επισημαίνονται τα αναλυτικά ακολουθα:

Θέμα: Κωλυσιεργία στις Κρίσεις Γενικών Διευθυντών της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σχετ.:   1) Το αρ. 262/04-09-2019 Ερώτημά μας για την πορεία της διαδικασίας των κρίσεων των Γενικών Δ/ντών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΘ)
    2) Το αρ. 283/07-11-2018 έγγραφό μας “Επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στους ΟΤΑ β΄ βαθμού”

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών μας, στα οποία δεν έχουμε ακόμη λάβει απάντησή σας, σας υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία των Κρίσεων των Γενικών Διευθυντών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2019. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ήταν η Τετάρτη 13-02-2019, μα έως σήμερα, δύο χρόνια μετά, δεν έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κατάταξης, αν και είχε ανακοινωθεί ότι οι διαγωνισμοί που είχαν ξεκινήσει πριν τις εθνικές εκλογές του 2019, θα διεξάγονταν κανονικά και οι τοποθετήσεις θα ολοκληρώνονταν. 

Οι συνάδελφοι που συμμετέχουν ως υποψήφιοι Γεν. Δ/ντες προς κρίση, απαιτούν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, που ούτως ή άλλως αποτελεί και το πρώτο βήμα της συνολικότερης διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων (Δ/νσεις, Τμήματα κτλ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Καταγγέλλουμε την κωλυσιεργία της διαδικασίας των Κρίσεων και απαιτούμε την άμεση ολοκλήρωσή της, με ταυτόχρονη ενημέρωση από μέρους σας για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν έως σήμερα! 

Δηλώνουμε απερίφραστα ότι θα στηρίξουμε τα έννομα δικαιώματα των υποψήφιων συναδέλφων μας και θα σταθούμε έμπρακτα στο πλευρό τους!