Λάρισα: Εμβολιασμός Εκπαιδευτικών - Διαδικασία καταχώριση στοιχείωνΌλοι οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ της Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, οι οποίοι επιθυμούν να καταστούν δικαιούχοι εμβολιασμού για πρώτη φορά, από αδιάθετες δόσεις εμβολίων στα κατά τόπους εμβολιαστικά κέντρα, καλούνται:

1. Να συμπληρώσουν τα ακριβή στοιχεία που ζητούνται στον σύνδεσμο που τους έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), μέχρι  και την Τετάρτη 31-03-2021, προκειμένου να καταρτιστεί κατάλογος κοινός για την Α'/θμια και Β'/θμια Εκπαίδευση, ταξινομημένος ανά ημερομηνία γέννησης, με φθίνουσα σειρά ηλικίας. 

Η υποβολή των στοιχείων στον ανωτέρω  σύνδεσμο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμπερίληψη των εκπαιδευτικών στον ενιαίο Πίνακα εκπαιδευτικών Α'/θμιας και Β'/θμιας, που επιθυμούν να καταστούν δικαιούχοι εμβολιασμού για πρώτη φορά, από αδιάθετες δόσεις εμβολίων στα εμβολιαστικά κέντρα της ΠΕ Λάρισας.

2. Επισήμανση: Ο Πίνακας που στάλθηκε ή θα αποσταλεί από την κάθε σχολική μονάδα, ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία των υποψήφιων για εμβολιασμό εκπαιδευτικών της αποτελεί, επίσης, απαραίτητο παραστατικό έγγραφο για  την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων.

Παρακαλούμε οι Διευθυντές/ντριες & οι Προϊστάμενοι/νες των σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Λάρισας, να ενημερώσουν άμεσα όλους τους/τις εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας τους.

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία εμβολιασμού των εκπαιδευτικών

1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ - ΕΒΠ που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες αποστέλλονται, με κάθε πρόσφορο τρόπο, αποκλειστικά και μόνο, στους Διευθυντές σχολικών μονάδων και φυλάσσονται στο σχολείο.

2. Τα απαραίτητα στοιχεία των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ συλλέγονται στη σχολική μονάδα που υπηρετούν, και στην οποία έχουν τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας. Εν συνεχεία, ομαδοποιούνται και προωθούνται συνολικά, αποκλειστικά και μόνο, στην Ομάδα Συντονισμού Εμβολιασμών, που εδρεύει σε Διεύθυνση Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης. Περαιτέρω οδηγίες μπορούν να δοθούν από την Ομάδα Συντονισμού Εμβολιασμών.

3. Καταρτίζονται ενιαίοι πίνακες εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης, δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ με κριτήριο την ημερομηνία γέννησης, κατά φθίνουσα σειρά ηλικίας και σε περίπτωση ίδιας ηλικίας γέννησης, η ταξινόμηση γίνεται αλφαβητικά.

4. Η διαδικασία της κατάρτισης του ενιαίου τελικού καταλόγου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και την Τετάρτη 01.04.2021.  Η ενεργοποίηση της διαδικασίας ειδοποίησης των εκπαιδευτικών, μέσω της Ομάδας Συντονισμού Εμβολιασμών για την αναπλήρωση αδιάθετων δόσεων εμβολίων στα αντίστοιχα εμβολιαστικά κέντρα εκκινεί την Παρασκευή 02.04.2021.Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr