Τα σημερινά αποτελέσματα των rapid test στην Καρδίτσα


Στα σημερινά (Τρίτη) rapid tests στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας ελήφθησαν 306 δείγματα και βρέθηκαν 5 θετικά.