Τα σημερινά αποτελέσματα των rapid test στην Καρδίτσα


Στα σημερινά (Πέμπτη) rapid tests στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας ελήφθησαν 262 δείγματα και βρέθηκαν 3 θετικά.