Τα σημερινά αποτελέσματα των rapid tests στην Καρδίτσα


Στα σημερινά (Πέμπτη) rapid tests στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας ελήφθησαν 220 δείγματα και βρέθηκαν 4 θετικά.