9 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλίας


Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας προκηρύσσει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά εννέα (9) ατόμων για
την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΚΚΠΠΘ).

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ