Μελέτη αναβάθμισης της οδού Μικροθήβες -Μπουρμπουλήθρα εκπονείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας


Ξεκινά η μελέτη για τη βελτίωση της εθνικής οδού 30  στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Μικροθηβών έως τη Μπουρμπουλήθρα. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας υπέγραψε τη σύμβαση της μελέτης συνολικού προϋπολογισμού  1.182.924,78 ευρώ που  χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανέλαβε πρωτοβουλία να εκπονήσει μελέτη για την αναβάθμιση και βελτίωση της εθνικής οδού από τις Μικροθήβες έως τη Μπουρμπουλήθρα, ώστε να  είμαστε έτοιμοι να εντάξουμε το έργο σε εργαλείο χρηματοδότησης» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Η μελέτη περιλαμβάνει παράπλευρο δίκτυο και εφτά ισόπεδους κόμβους προκειμένου να εξυπηρετείται η πρόσβαση στις ανθρώπινες κοινότητες ένθεν και ένθεν της οδού καθώς έχει αλλάξει η οικιστική δόμηση στην περιοχή και χρειάζεται ενίσχυση της ασφάλειας. 

Η μελέτη οδηγεί σε ένα μεγάλο έργο που αλλάζει την εικόνα της εισόδου του Βόλου καθώς το συγκεκριμένο οδικό τμήμα χαρακτηρίζεται από υψηλό αριθμό καθημερινών μετακινήσεων οικιστών του Δήμου Βόλου, από σημαντικό φόρτο οχημάτων από και προς Αθήνα με σημαντικό ποσοστό βαρέων, από τη σύνδεση του αεροδρομίου της Ν. Αγχιάλου με το λιμένα του Βόλου και παραθεριστικούς οικισμούς. Παράλληλα η παρόδια δόμηση εγκαταστάσεων εμπορικού και βιοτεχνικού χαρακτήρα με πρόσβαση στην υφιστάμενη οδό επιβάλλει την κατασκευή παράπλευρης οδού» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.


Σκοπός της μελέτης

Η αναβάθμιση της Εθνικής Οδού 30 είναι μία από τις προτεραιότητες του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 269/τ΄ΑΑΠ/2018). Σύμφωνα με αυτό: «Σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο, που παράλληλα παραμένει εθνικής σημασίας θα πρέπει να επιδιώκεται η περαιτέρω βελτίωση των χαρακτηριστικών, των κλάδων που εξυπηρετούν τις επικοινωνίες μεταξύ των ανωτέρω βαθμίδων του οικιστικού δικτύου και κυρίως στον τομέα της ασφάλειας. Παραμένουν σημαντικές οι υπάρχουσες συνδέσεις - εθνικές οδοί:

- Λάρισα - Βόλος
- Νέο Μοναστήρι - Καρδίτσα - Τρίκαλα - Καλαμπάκα
- Νέο Μοναστήρι - Φάρσαλα - Ν. Αγχίαλος (αεροδρόμιο) - Βόλος
- Φάρσαλα – Λάρισα

και δεν "αντικαθίστανται" από τους προηγούμενους υπερτοπικούς άξονες».

Η περιοχή μελέτης αποτελεί χωρική ενότητα του παράκτιου χώρου της Περιφέρειας. Η ζώνη από το ΠΣ του Βόλου μέχρι τον Αλμυρό συνιστά το θαλάσσιο μέτωπο της προβλεπόμενης Περιοχής Ελεγχόμενης Ανάπτυξης αστικών λειτουργιών με αντίστοιχο χαρακτήρα και απαιτήσεις λεπτομερούς σχεδιασμού. Στην παράκτια ζώνη, εκτός από το ΠΣ του Βόλου αναπτύσσονται αστικές χρήσεις, κατοικία (πρώτη και παραθεριστική) μέχρι τη Ν. Αγχίαλο, καθώς και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες (ΑΓΕΤ, ΣΙΔΕΝΟΡ, Μύλοι Λούλη) με τις αντίστοιχες λιμενικές εγκαταστάσεις, το Αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου κ.λπ. Επιπρόσθετα, αποτελεί την κύρια δίοδο του Βόλου με την Αθήνα και τη σύνδεση της Ε.Ο. 30 με την Π.Ε.Ο.1 στον κόμβο Μικροθηβών.

Η μελέτη

Η μελέτη αφορά την εκπόνηση συγκοινωνιακών μελετών σε στάδιο οριστικής καθώς και των αντίστοιχων υποστηρικτικών τους μελετών, για την βελτίωση του οδικού τμήματος από τον Α/Κ Μικροθηβών έως το τεχνικό άνω διάβασης στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου και Ν. Αγχιάλου, μήκους περί τα 15,00km.  Η διατομή της αρτηρίας  είναι ενιαίου οδοστρώματος  με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους περί τα 3,75m και ΛΠΧ, συνολικού πλάτους οδοστρώματος περί τα 11,0m.

Στην παρούσα μελέτη προβλέπεται:

•           η μελέτη, σε προκαταρκτικό και οριστικό επίπεδο, παραπλεύρων οδών εκατέρωθεν της υφιστάμενης οδού, όπου αυτό είναι δυνατό.
•           η μελέτη σε προκαταρκτικό και οριστικό επίπεδο 5 Ι/Κ,
•           η μελέτη σήμανσης & ασφάλισης της αρτηρίας και των Ι/Κ,
•           οι υποστηρικτικές μελέτες (τοπογραφικές, περιβαλλοντικές, γεωλογικές, γεωτεχνικές μελέτες & έρευνες, υδραυλικές, Η/Μ, ΣΑΥ-ΦΑΥ)

Κύριο αντικείμενο της παρούσας είναι η μελέτη παράπλευρου οδικού δικτύου (SR) - βόρεια και νότια της αρτηρίας και όπου αυτό είναι δυνατό λόγω της γεωμορφολογίας - ώστε να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών και των κάθετων οδών, συνολικού μήκους των δύο SR περίπου 25,0km . Οι παράδρομοι ανήκουν στην κατηγορία ΑV και η διατομή που προτείνεται είναι η ε2 (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ & ΟΜΟΕ-Δ).

Ο άξονας της κύριας αρτηρίας δεν πρόκειται να τροποποιηθεί. Στην κύρια αρτηρία θα μελετηθεί εκ νέου η σήμανση και ασφάλισή της, με στόχο  να γίνει «κλειστή» με την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στα ερείσματα ,ώστε να αποφεύγονται οι αριστερές στροφές και οι συμβολές οδών , πρόβλημα της υφιστάμενης κατάστασης της οδού ,ενώ η σύνδεση των παρακείμενων ιδιοκτησιών θα γίνεται με την αρτηρία μέσω παραπλεύρου δικτύου και κόμβων .    Στα πλαίσια της μελέτης του συγκοινωνιακού έργου είναι απαραίτητη η μελέτη πέντε (5) ισόπεδων κόμβων (Ι/Κ), ενώ δε  θα μελετηθούν τα τμήματα της Ε.Ο. που διέρχονται εντός  των οικισμών Ν. Αγχιάλου και Μικροθηβών.