Δήμος Ελασσόνας: Απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους για μη κατοικήσιμα ακίνητα λόγω του σεισμούΤην πλήρη απαλλαγή τους από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, δημοτικό φόρο και ΤΑΠ μπορούν να ζητήσουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων στο Δήμο Ελασσόνας, που είναι μη κατοικήσιμα λόγω του σεισμού της 3ης Μαρτίου. Ο Δήμος Ελασσόνας έχει κηρυχθεί στο σύνολό του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού (αρ. 1 του ν. 25/1975), το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρ. 10 του ν. 1080/1980) και το τέλος ακίνητης περιουσίας (αρ. 24 του ν. 2130/1993) σε ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού και έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ολοσχερώς ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα. Η χορηγούμενη απαλλαγή ισχύει για όσο χρονικό διάστημα τα ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα και κατά συνέπεια δεν χρησιμοποιούνται.

Σκοπός της παραπάνω απαλλαγής, η οποία ενεργοποιείται σε έκτακτες περιστάσεις, είναι η οικονομική ανακούφιση των πληγέντων προσώπων από φυσικές καταστροφές σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, από το τέλος ακίνητης περιουσίας, το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας- φωτισμού και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων κτηρίων τα οποία, εξαιτίας των ως άνω φυσικών καταστροφών, έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές και είναι μη κατοικήσιμα, και για όσο χρονικό διάστημα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δεδομένου ότι η ανοικοδόμησή τους συνεπάγεται ήδη ένα σημαντικό οικονομικό βάρος για τους κατόχους τους.

Αιτήσεις κατατίθενται καθημερινά στο κεντρικό πρωτόκολλο του δήμου μετά από τηλεφωνικό ραντεβού στο 2493350221 ή ηλεκτρονικά με αποστολή της αίτησης στη διεύθυνση oikonomiko@dimoselassonas.grΌλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr