ΣΘΕΒ: Σεμινάριο για τεχνικούς ασφαλείας


Ο ΣΘΕΒ σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Le@rn it, διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: «Επιμόρφωση Εργοδοτών και Εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας». 

Στόχος του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εργοδοτών των επιχειρήσεων ώστε να ασκούν οι ίδιοι τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους και να είναι σε θέση να προβαίνουν στις απαιτούμενες επιθεωρήσεις στην εργασία από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας για την αποτροπή τυχόν επαγγελματικών ατυχημάτων. 

Απευθύνεται στους νόμιμους εκπροσώπους της επιχείρησης και στους εργαζομένους οι οποίοι επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας. 


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/- ες μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του ΣΘΕΒ, τηλ: 2410555507 και e-mail: education@sthev.gr (Υπεύθυνη προγράμματος κ. Ελένη Ευαγγελοπούλου).