Οι μετρήσεις του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στο Βόλο

Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος:

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού  που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια  pm 10 κατέγραψαν  στις 29  Μαρτίου   μέσο όρο τιμών 34  μg/m3, στις 30 Μαρτίου μέσο όρο τιμών 25  μg/m3 και στις 31 Μαρτίου μέσο όρο τιμών  22μg/m3.

Τα pm 2,5 κατέγραψαν κατέγραψαν  στις 29  Μαρτίου   μέσο όρο τιμών 21 μg/m3, στις 30 Μαρτίου μέσο όρο τιμών  15 μg/m3 και στις 31 Μαρτίου μέσο όρο τιμών   13 μg/m3.

Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία,  το όριο για τα pm 2,5  είναι  25 μg/m3 (μέση ετήσια τιμή).

Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr