Σεμινάρια για σπουδαστές «Φύλακες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων» και «Τεχνικοί συντήρησης έργων ζωγραφικής»To Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας πραγματοποίησε δύο σεμινάρια διαδικτυακά για ομάδες σπουδαστών της ειδικότητας «Φύλακες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων» του 1ου Δ. ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ και « Τεχνικοί συντήρησης έργων ζωγραφικής» του ΙΕΚ ΟΑΕΔ Καρδίτσας.

 Το σεμινάριο για την ειδικότητα των φυλάκων είχε ως θέμα: «Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών σε μια πολιτισμική μονάδα εν ώρα φύλαξης».  

Ξεκίνησε με διαδικτυακή ξενάγηση-γνωριμία με τους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου και ακολούθησε εργαστήριο με ανάλυση συγκεκριμένων περιστατικών.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, δόθηκαν κατευθύνσεις σχετικά με το πώς πρέπει οι φύλακες να διαχειρίζονται τα εκθέματα προκειμένου να μεταφέρονται, να αποθηκεύονται και να εκτίθενται με ασφάλεια στο μουσειακό χώρο. 

Επιπλέον,  δόθηκε έμφαση στο εύρος των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των καθηκόντων που είναι αναγκαία για την αρτιότητα της ιδιότητας ενός φύλακα ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία ενός σύγχρονου Μουσείου.

Το δεύτερο σεμινάριο που υλοποιήθηκε για τους τεχνικούς συντήρησης είχε ως θέμα : «Η συμβολή των συντηρητών στην πρόληψη και αποκατάσταση καταστροφών σε ένα μουσείο». 

Αρχικά, έγινε παρουσίαση σχετική με τη διαχείριση μουσειακού υλικού (καταγραφή, μεταφορά, αποθήκευση, συντήρηση) και δόθηκε έμφαση στην συμβολή των συντηρητών κατά την εφαρμογή μιας μουσειολογικής μελέτης, στην στερέωση και σωστή τοποθέτηση των αντικειμένων σε μια έκθεση. 
Και στις δύο περιπτώσεις ακολούθησε συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε αναφορά  στον πρόσφατο σεισμό και στο πώς αντιμετωπίστηκε από το ΛΙΜΛ, ενώ παράλληλα έγινε λόγος και για τα προληπτικά μέτρα που λήφθηκαν.
Στο επίπεδο της κατανόησης ζητήθηκαν από τους σπουδαστές ενδεχόμενοι τρόποι αντιμετώπισης πάνω σε συγκεκριμένα περιστατικά. εκτάκτων αναγκών και καταστροφών. 

Τα σεμινάρια σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν από τη διευθύντρια του Μουσείου κ Φανή Καλοκαιρινού, έπειτα από πρόσκληση των εκπαιδευτριών Ελένης Παπανικολάου και Σταυρούλας Νάκου.Όλη η Ενημέρωση από την Λάρισα και την Θεσσαλία στην www.LarisaCityNews.gr